"rozmawiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozmawiać" po angielsku

volume_up
rozmawiać {czas. ndk}

PL rozmawiać
volume_up
[rozmawiam|rozmawiałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

O sprawach nierozwiązanych możemy rozmawiać w toku procesu negocjacyjnego.
We can talk about the unresolved issues during the negotiation process.
Musimy rozmawiać o zasługach i ściśle monitorować wdrażanie reform.
We need to talk about the merits and closely monitor the implementation of the reforms.
Także o tej sprawie będziemy musieli rozmawiać w Niżnym Nowogrodzie.
That is also something we will have to talk about in Nizhny Novgorod.
Mieliśmy okazję rozmawiać z odpowiedzialnymi za nie ludźmi.
We had the opportunity to speak with the people in charge.
Musimy otwarcie rozmawiać z Turcją, której integrację, co powtórzę na koniec, popieramy.
We must speak openly to Turkey, whose integration, I repeat in closing, we support.
Dlatego musimy rozmawiać z tymi, którzy za to odpowiadają.
That is why we need to speak with those who have responsibility.
rozmawiać (też: konwersować)
Jako przykład, przedstawię wam trzy z tych narzędzi, dzięki którym można rozmawiać z ciałem.
I'm going to give you an example of three of these tools through which to converse with the body.
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że kocham język Szekspira, ale żałuję, że młodzi ludzie rozmawiają ze sobą tylko w tym jednym języku.
I want to state quite clearly that I love the language of Shakespeare, but I do think it is a pity if our young people converse in but one language.
Te kobiety przy stole są z ośmiu lub dziewięciu krajów. ~~~ Rozmawiają ze sobą, ale nie rozumieją ani słowa, bo mówią w różnych językach.
All these women sitting at one table from eight, nine countries, all chatting to each other, not understanding a word, because they're all speaking a different language.

2. "z kimś"

rozmawiać
by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów.
And it would build a working alliance with you through that dialogue.
Robot używa syntetycznej mowy by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów. ~~~ by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów.
And the robot spoke with a synthetic voice to engage you in a coaching dialogue modeled after trainers and patients and so forth.
Właśnie dzięki temu, że nawiązaliśmy dialog, jesteśmy w stanie rozmawiać o kwestiach takich, jak prawa człowieka.
It is through dialogue we have built up that we are able to discuss areas such as human rights.

3. "gawędzić"

rozmawiać
volume_up
to shmoose {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "rozmawiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW tej chwili trwa dyskusja - "Czy powinniśmy rozmawiać z Bractwem Muzułmańskim?
Right now, the discussion goes, "Should we talk to the Muslim Brotherhood?
PolishW tej sprawie musimy rozmawiać wszyscy razem i dojść do wspólnego rozwiązania.
This is an issue which we must discuss together and find a common solution.
PolishTo niesamowite, że jesteśmy tu, żeby rozmawiać o roku buntu pacjentów.
It's an amazing thing that we're here to talk about the year of patients rising.
PolishJak możemy wówczas rozmawiać o torturach i walczyć z nimi w podkomisji?
How can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee?
PolishMusimy otwarcie rozmawiać z Turcją, której integrację, co powtórzę na koniec, popieramy.
We must speak openly to Turkey, whose integration, I repeat in closing, we support.
PolishW zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
A week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
PolishCzy będą rozmawiać ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, aby uzyskać więcej informacji?
Will they talk to our American counterparts and try and get more information?
PolishI skoro jest coś takiego jak mózg w brzuchu to powinniśmy się nauczyć z nim rozmawiać.
Now if there's a gut brain, we should also learn to talk with this brain.
PolishUważam, że nie wystarczy tylko odnieść się do tego wielkiego problemu lub o nim rozmawiać.
I believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
PolishZ Tunezją możemy rozmawiać o wszystkim, bo jest ona wiarygodnym partnerem.
We can talk about anything with Tunisia because it is a reliable partner.
PolishJeżeli to prawda, uważam, że jest zbyt wcześnie, by rozmawiać o wprowadzeniu sił pokojowych.
If that is the case, I think it is too early to talk about peacekeeping forces.
PolishRządy muszą nauczyć się rozmawiać ze sobą o swoich politykach gospodarczych.
Governments must learn to talk together about their economic policies.
PolishWażne jest także, aby więcej rozmawiać o tym, jak powinniśmy koordynować działania pomocowe.
It is also very important to talk more about how we should coordinate aid efforts.
PolishWięc zaczęliśmy z nimi rozmawiać i przekonywać ich, że znajdujemy się na obszarze chronionym.
So, we started talking with them, convincing them that we are in a protected area.
PolishNie ma pani w związku z tym żadnego wyboru; musi pani rozmawiać o Europie.
You therefore no longer have any choice; you have to talk about Europe.
PolishO sprawach nierozwiązanych możemy rozmawiać w toku procesu negocjacyjnego.
We can talk about the unresolved issues during the negotiation process.
PolishJeżeli tego nie zrobimy, nikt spoza Unii nie będzie wiedział, z kim rozmawiać.
Otherwise, in the outside world they will not know who to contact.
PolishCieszy mnie więc, że możemy dziś o tej ważnej sprawie rozmawiać.
That is why I am pleased that we are debating this important issue this evening.
PolishDopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej.
Then, and only then, will we be able to discuss Croatia's accession to the European Union.
PolishBardzo nieliczni pracodawcy będą skłonni otwarcie rozmawiać o dyskryminacji.
Very few employers will be openly willing to discuss discrimination.