"rozliczyć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozliczyć się" po angielsku

PL rozliczyć się
volume_up
{czasownik zwrotny}

rozliczyć się (też: zapłacić, płacić, rozliczać się)

Synonimy (polski) dla "rozliczyć się":

rozliczyć się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rozliczyć się"

rozliczyć czasownik
się zaimek
odezwać się czasownik

Przykłady użycia - "rozliczyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPewnego dnia będziemy musieli rozliczyć się z własnych celów, w których ustanawianiu UE przoduje.
One day, we will have to account for the own goals in which the EU excels.
PolishMusimy upraszczać przyszłość, ale również rozliczyć się z przeszłością.
We must simplify the future, but also settle the past.
PolishPo trzecie, kiedy gdzieś podróżujemy, musimy się rozliczyć, a ostatnio bardzo się to zbiurokratyzowało.
Thirdly, when we travel somewhere, we then have all the accounting to do, which has recently become very bureaucratic.
PolishTrzy instytucje będą musiały rozliczyć się z przeprowadzonej procedury i wyjaśnić, dlaczego ostrzeżenia zostały zignorowane.
The three institutions will have to give an account of the procedure followed and of why the warnings were ignored.
Polishrozliczyć się z
PolishWiem, że to było dawno temu, lecz każdy naród musi rozliczyć się ze swoją historią, a Turcja nie rozliczyła się z tą krwawą plamą na karcie dziejów.
I know it was a long time ago, but a nation must come to terms with its history and so far Turkey has failed to come to terms with this bloody stain on its record.
PolishAudytorzy Komisji nie powinni byli stosować surowszych zasad niż obowiązujące, i to właśnie dlatego, panie komisarzu, musimy rozliczyć się z przeszłością.
The Commission's auditors should never have applied rules that were stricter than those already approved, and that is why we must settle the past, Commissioner.
PolishSą to wszystko usługi, które wykraczają poza motywację w postaci zysku i dostarczają wartości społecznych, których nie da się rozliczyć w rachunku zysków i strat, czy bilansie.
These are all services which reach beyond the profit motive and deliver social value, which cannot be accounted for by a profit-and-loss balance sheet.
PolishBędziemy musieli rozliczyć się przed społeczeństwem z wydatkowania pieniędzy podatników, na ile były one zgodne z celami i potrzebami Europy i jej mieszkańców.
We shall have to give account for the disbursement of taxpayers' money and for the extent to which this disbursement is in line with the aims and needs of Europe and its citizens.
PolishO tym powinni decydować sami posłowie do Parlamentu, ponieważ jest sprawą oczywistą i niezmiernie ważną, abyśmy byli w stanie skutecznie rozliczyć się z dodatków.
This should remain something that the Members of this House should decide for themselves, because it is naturally also extremely important that we should explain the benefits effectively.