"rozgraniczenie" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozgraniczenie" po angielsku

PL rozgraniczenie
volume_up
{nijaki}

rozgraniczenie (też: linia graniczna)

Synonimy (polski) dla "rozgraniczyć":

rozgraniczyć

Przykłady użycia - "rozgraniczenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrezydencja węgierska wprowadza wyraźne rozgraniczenie pomiędzy tymi dwiema sprawami.
The Hungarian Presidency clearly separates these two issues.
PolishDyskusji poddawaliśmy rozgraniczenie pomiędzy kompetencjami prawodawców europejskich a kompetencjami ustawodawców krajowych.
What we did discuss was where it is the competency of European legislators and where it is the competency of national legislators.
PolishKomisja Budżetowa uważa za sprawę niezwykle ważną wyraźne rozgraniczenie poszczególnych instrumentów budżetowych.
Mr President, the Committee on Budgets believes that it is of the utmost importance that each of the budgetary instruments be clearly demarcated.
Polishna piśmie - (DE) Zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ zatraciliśmy wyraźne rozgraniczenie pomiędzy poszczególnymi poprawkami, co moim zdaniem jest ważne.
in writing. - (DE) I am voting against the report because there is no longer a clear line between the various amendments, which I consider important.