"rozglądać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozglądać się" po angielsku

volume_up
rozglądać się {czas. zwr. ndk}

PL rozglądać się
volume_up
[rozglądam się|rozglądałbym się] {czasownik zwrotny}

rozglądać się (też: rozejrzeć się, rozglądnąć się)
rozglądać się (też: rozejrzeć się, chodzić po sklepach)
rozglądać się (też: rozejrzeć się)
rozglądać się
volume_up
to scout {czas. nieprzech.} ((a)round)

Synonimy (polski) dla "rozglądać się":

rozglądać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "rozglądać się"

się zaimek

Przykłady użycia - "rozglądać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZaczęłam się rozglądać i usłyszałam o piekarni, którą prowadziło 20 prostytutek.
And so I started looking around, and I heard about a bakery that was run by 20 prostitutes.
PolishTo mi przypomniało, by trzymać się teraźniejszości, rozglądać się za tego rodzaju rzeczami.
And it reminded me that -- to keep in the present, to look out for these kinds of things.
PolishPowinienieś się rozglądać Nagroda faktycznie zawęża naszą uwagę i ogranicza nasze możliwości
You want to be looking around. ~~~ That reward actually narrows our focus and restricts our possibility.
PolishWięc poszedłem na moje pierwsze zajęcia chóru usiadłem w basach i zacząłem się rozglądać co robią.
And I went to my first day in choir, and I sat down with the basses and sort of looked over my shoulder to see what they were doing.
Polishrozglądać się po prawej.
PolishZacząłem rozglądać się za innymi kopalniami tego typu, oglądałem największe przemysłowe ingerencje w krajobraz, jakie mogłem znaleźć.
And that got me to go out and look at mines like this, and go out and look at the largest industrial incursions in the landscape that I could find.
PolishWięc ludzie mogą przychodzić i naprawdę tego doświadczyć a także rozglądać się dookoła i robić użytek z wysokości którą mamy ze względu na jej funkcję.
So people can come and really experience this and also look out all around the area, and use that height that we have to have for its function.
PolishA John Doerr i Brook, oraz inni, zaniepokoili się tym, więc zaczęliśmy rozglądać się po świecie, aby zobaczyć co robi się, aby być przygotowanym na nadejście pandemii.
And John Doerr and Brook and others got concerned, [unclear], and we started looking around at what the world was doing about being prepared for a pandemic.