"rozciągać" - angielskie tłumaczenie

PL

"rozciągać" po angielsku

PL rozciągać
volume_up
{czasownik niedokonany}

to stretch over a long period of time
Przyglądam się strukturom pojedynczych powierzchni i temu jak one powstają, jak się rozciągają.
I'm looking at single-surface structures and how they flow -- how they stretch and flow.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
rozciągać (też: wydać, rozdymać, wydymać, rozciągnąć)
Niemniej jednak ten brak zainteresowania nie rozciąga się na wszystkie dziedziny.
However, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
Dziwne jest na przykład, dlaczego długie ramię prawa UE nie rozciąga się automatycznie na aukcje prowadzone on-line.
It is odd, for example, how the long arm of EU law does not automatically extend to on-line auctions.
Brutalny ekstremizm rozciąga się poza granice regionu.
Violent extremism extends beyond the region.
rozciągać (też: rozpościerać, wyciągać)
rozciągać (też: zakryć)
Ten księżyc na horyzoncie jest ogromy dlatego, że nasza percepcyjna bańka nie rozciąga się na 380.000 kilometrów.
The reason why the moon is huge on the horizon is simply because our perceptual bubble does not stretch out 380,000 kilometers.

Przykłady użycia - "rozciągać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObiekt będzie można rozciągać i ściskać zgodnie z ruchami kursora.
Drag one of the resize (white) handles, and the object will expand and contract with your cursor's movement.
Polish. ~~~ I jest to jakby podstacja z energią i przepustowością, która może rozciągać się na obszar wielkości Seattle.
This is what one of those primary nodes looks like, and it's like a sub station with power and bandwidth that can spread out over an area the size of Seattle.