"rosyjski" - angielskie tłumaczenie

PL

"rosyjski" po angielsku

volume_up
rosyjski {przym. m.}
EN

PL rosyjski
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

rosyjski (też: ruski)
volume_up
Russian {przym.}
Już mówi się o wprowadzeniu wspólnej waluty (rubel rosyjski).
There is already talk of the introduction of a common currency (the Russian rouble).
Rosyjski reżim KGB usiłuje usankcjonować swoje działania.
The Russian KGB regime is seeking legitimacy.
Tym kluczem jest rosyjski interes narodowy” dodał Churchill.
That key is Russian national interest,' Churchill added.

Synonimy (polski) dla "rosyjski":

rosyjski

Przykłady użycia - "rosyjski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNaród rosyjski i jego środki masowego przekazu, w tym w krajach bałtyckich, nieprzypadkowo poparły inwazję Rosji na Gruzję.
Not for nothing did the people of Russia and their mass media, including in the Baltic states, support Russia's invasion of Georgia.
PolishW konflikcie pośrednio brały udział Związek Rosyjski, Stany Zjednoczone, finanse pochodzące z krajów arabskich oraz Chiny.
There has been indirect involvement by Russia and the United States in the conflict, and funds have come from Arab countries and China.
PolishNiedawny konflikt gruzińsko-rosyjski z sierpnia 2008 roku pokazał jak ważne jest utrzymanie tego państwa w obszarze polityki europejskiej.
The recent Russo-Georgian conflict of August 2008 demonstrated how important it is to keep this country within the sphere of European policy.
PolishNajbliższy szczyt unijno-rosyjski będzie potwierdzeniem wagi, jaką Unia Europejska przywiązuje do relacji z Rosją.
(PL) Madam President, the forthcoming EU-Russia Summit will confirm the importance which the European Union attaches to relations with Russia.
PolishO potrzebie otwarcia UE na rosyjski obszar Kaliningradu lub dokonania się procesu odwrotnego świadczą ruchy w UE i Rosji dążące do "zburzenia muru wiz”.
Were the EU to open up to Russia's province of Kaliningrad, or vice versa, this would demonstrate that the EU and Russia are moving towards 'demolishing visa walls'.
PolishPaul Allen, Elan Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, rodzina Ansari, która finansuje teraz ten rosyjski interes suborbitalny, Bob Bigelow, właściciel prywatnej stacji kosmicznej oraz Carmack.
Paul Allen, Elan Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, the Ansari family, which is now funding the Russians' sub-orbital thing, Bob Bigelow, a private space station, and Carmack.