"romski" - angielskie tłumaczenie

PL

"romski" po angielsku

volume_up
romski {przym. m.}
EN

PL romski
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

romski (też: cygański)
volume_up
Romany {przym.}
Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce.
The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples.

Przykłady użycia - "romski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRomów, który będzie obsługiwany przez romski personel.
Second, to facilitate such a strategy, the European Commission needs a permanent Roma unit, hiring Roma staff to serve that body.
PolishOdnośnie do społeczności romskiej - myślę, że prezydencja udzieliła tu odpowiedzi - zaznaczę od tego, że w dniu 16 września zorganizowaliśmy szczyt romski.
On the Roma community - I believe that the Presidency has responded on this - I should like to point out in fact that we organised the Roma Summit on 16 September.
PolishDrugi romski szczyt musi odpowiednio zmotywować Komisję Europejską do opracowania projektów ustaw zmierzających do osiągnięcia konkretnych celów w tym obszarze.
The second Roma Summit must motivate the European Commission sufficiently to come up with legislative proposals aimed at achieving tangible results in this area.
PolishWszyscy w tej Izbie powinniśmy uznać, ze naród romski w Europie jest być może najbardziej dyskryminowany, w niektórych krajach w stopniu całkiem niedopuszczalnym.
Equally, we should all in this House recognise that the Roma people of Europe are perhaps the most discriminated against, in some countries to totally unacceptable levels.
PolishMam szczerą nadzieję, że Komisja będzie zatrudniać romski personel w oparciu o kwalifikacje, a nie o kolor skóry, jak się to zdarzało w przeszłości niektórym państwom członkowskim.
I sincerely hope that the Commission will hire Roma staff on the basis of their skills, rather than their skin, as some Member States have done in the past.