"recepty" - angielskie tłumaczenie

PL

"recepty" po angielsku

volume_up
recepty {niemęskoos.}
PL

recepty {niemęskoosobowy}

volume_up
Zabiera ze sobą recepty na pigułki antykoncepcyjne.
She is taking prescriptions for her contraceptive pill with her.
Recepty wydawane w jednym państwie członkowskim nie zawsze są uznawane w innych krajach.
Prescriptions issued in one Member State are not always recognised in other countries.
Dlatego należy zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania.
So keep all your bills, prescriptions and receipts.

Przykłady użycia - "recepty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo są recepty na wzrost gospodarczy naszego kontynentu, naszej Unii Europejskiej.
These are a recipe for the economic growth of our continent, of our European Union.
PolishTo sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
PolishW tym lekach wydawanych na recept lub bez recepty, oraz ziołowych suplementów diety.
This includes prescription and non-prescription medicines, and herbal supplements.
PolishDotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, w szczególności:
This applies to both prescription and non-prescription medicines, especially:
PolishDotyczy to również preparatów ziołowych i leków, które wydawane są bez recepty.
This includes herbal medicines and other medicines you bought without a prescription.
Polishna Produkt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz Aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
PolishW tym lekach wydawanych na receptę lub bez recepty, oraz ziołowych suplementów diety.
This includes prescription and non-prescription medicines, and herbal supplements.
PolishDotyczy to także leków nabywanych bez recepty, w tym pochodzenia roślinnego.
This includes medicines obtained without a prescription, including herbal medicines.
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Medicinal product subject to restricted medicinal prescription (See Annex 1:
PolishJednocześnie celem jest zastosowanie takiej samej recepty w Irlandii i Portugalii.
At the same time, the aim is to apply this recipe to Ireland and Portugal.
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription. (see Annex 1:
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Medicinal product subject to special and restricted medical prescription (See Annex I:
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zatrzeżonej recepty (patrz Aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
PolishInformacje na temat statusu produktu (recepty) można znaleźć na etykiecie.
Information on the prescription status of this product may be found on the labelling.
Polishprzyjmowania jakichkolwiek innych leków, również tych dostępnych bez recepty;
if you are taking other medicines, including those you can obtain without a prescription.
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie specjalnej recepty (Patrz Aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej recepty (Patrz aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex:
PolishProdukt leczniczy wydawany na podstawie zastrzeżonej i specjalnej recepty.
Medicinal product subject to restricted and special medical prescription.
PolishMożliwe są interakcje leku Kaletra z innymi lekami, w tym z dostępnymi bez recepty.
Kaletra may interact with other medicines, including those you take without a prescription.