"realokacji" - angielskie tłumaczenie

PL

"realokacji" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realokacji" w kontekście.

Przykłady użycia - "realokacji" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZamiast tego, Komisja przeliczyła się z własnymi siłami, próbując zmierzyć się ze zbędnym artykułem, przyznającym jej prawo do realokacji kwot połowów.
Instead, the Commission over-reached itself with an unnecessary article awarding itself the right to reallocate fishing quotas.
PolishUdzielenie Komisji wolnej ręki w kwestii realokacji możliwości dokonywania połowów jest nie do pomyślenia, zwłaszcza, gdy możliwości te uległy ograniczeniu.
To give the Commission carte blanche to reallocate fishing opportunities beggars belief, especially when fishing opportunities are scarcer.
PolishMimo tego Rada nie może zobowiązać się do realokacji funduszy bez poszanowania prawa Komisji do podjęcia inicjatywy oraz praw Parlamentu w tym obszarze.
However, the Council cannot commit to reassigning funds without respecting the Commission's right of initiative and the powers shared by Parliament in this area.
PolishPo drugie, wprowadzono mechanizm realokacji niedostatecznie wykorzystywanego potencjału rybołówstwa, aby zoptymalizować zakres wykorzystania tych możliwości w ramach umów rybołówstwa.
Secondly, a mechanism to reallocate under-utilised fishing opportunities has been introduced in order to optimise the utilisation of fishing opportunities under the fisheries agreements.

Pozostałe hasła

Polish
  • realokacji

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.