"realne szanse" - angielskie tłumaczenie

PL

"realne szanse" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realne szanse" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realne szanse"

realny przymiotnik
szanse rzeczownik
szansa rzeczownik

Przykłady użycia - "realne szanse" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam, że tu są realne szanse na niejakie złagodzenie sytuacji.
I think there is a real chance here of easing the situation somewhat.
PolishPostaraj się udowodnić służbom zatrudnienia, że masz realne szanse na znalezienie pracy w nowym kraju.
It is important to convince them that you have a real chance of getting a job in your host country.
PolishMusimy zapewnić, by wszystkie nasze umowy handlowe dawały realne szanse w całej Unii Europejskiej.
We need to ensure that all our trade agreements provide genuine opportunities across the European Union.
Polishna piśmie - Mając na uwadze coraz większe tempo działań przed konferencją, oczywiste jest, że UE ma realne szanse zapewnić pozytywny wkład w konferencję w Cancún.
in writing. - As the move towards the conference gathers pace, it is clear that a real chance exists for the EU to make a positive contribution in Cancún.
PolishUatrakcyjnienie życia na terenach wiejskich i rolnictwa pozostaje wyzwaniem, może jednak zaoferować kobietom zamieszkującym te obszary realne szanse na ekonomiczny i osobisty rozwój.
Making living in the countryside and farming more attractive remains a challenge, but it can offer women in these areas real opportunities for economic and personal development.
PolishNawet jeśli nie otrzymujesz zasiłku dla bezrobotnych, nie można zmusić Cię do opuszczenia nowego kraju, o ile potrafisz wykazać, że nadal szukasz pracy i masz realne szanse na jej znalezienie.
Even if you are not getting unemployment benefit, you can't be forced to leave your new country as long as you can prove you are still looking for a job and have a good chance of finding one.

Pozostałe hasła

Polish
  • realne szanse

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.