"realne problemy" - angielskie tłumaczenie

PL

"realne problemy" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realne problemy" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realne problemy"

realny przymiotnik
problemy rzeczownik
problem rzeczownik

Przykłady użycia - "realne problemy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOgromny wzrost cen ropy oraz zachowanie zasobów ryb to realne problemy.
The huge hike in oil prices and the preservation of fish stocks are real problems.
PolishPowinny wreszcie prowadzić badania wskazujące realne problemy istniejące na europejskim rynku pracy.
Finally, we should carry out research to identify the real problems in the European labour market.
PolishNie powinniśmy zamykać oczu na realne problemy, z jakimi borykają się Romowie we Włoszech i w innych krajach.
We should not close our eyes to the real problems that the Roma are facing in Italy and in other countries.
PolishTo są realne problemy we współczesnych biurach.
Those are the real problems in the modern office today.
PolishTo są realne problemy, które mają wpływ na realną gospodarkę, a Europa musi zająć się nimi bardzo poważnie i pilnie.
These are real problems, affecting the real economy, which Europe should address very seriously and urgently.
PolishA przecież to są realne problemy, bo podmioty świadczące usługi hazardowe stale szukają nowych możliwości.
Yet these are real problems, as the organisations providing gambling services are constantly on the lookout for new openings.
PolishTakie są właśnie realne problemy Europejczyków i dlatego, obok codziennych problemów natury administracyjnej, muszą być priorytetem dla Europy i jej państw członkowskich.
Those are the real concerns of Europeans, and this must be the number one concern of Europe and of its Member States, beyond the day-to-day administration problems.

Pozostałe hasła

Polish
  • realne problemy

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.