"realizowane poprzez" - angielskie tłumaczenie

PL

"realizowane poprzez" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "realizowane poprzez" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "realizowane poprzez"

realizować czasownik
poprzez przysłówek
poprzez przyimek
poprzez
poprzeć czasownik

Przykłady użycia - "realizowane poprzez" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest ono realizowane poprzez obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych.
It is realised through the area of freedom, security and justice without internal borders.
PolishMam jednakże wrażenie, że pod pewnymi względami cele realizowane poprzez te dwa obszary polityki dublują się.
However, I have the impression that in some cases both of these policies have identical objectives.
PolishW tym momencie połączenia telefoniczne nie są realizowane poprzez Sieć internetową, ale już zaczynają być i w przyszłości będą tak realizowane.
Right now, phones don't go through the Web, but they are beginning to, and they will.
PolishZobowiązania te będą również realizowane poprzez politykę Komisji Europejskiej dotyczącą zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
These undertakings will also be implemented through the European Commission's policy on sustainable consumption and production.
PolishOdnosi się to szczególnie do przypadków, gdy działania unijne w sektorze leśnym realizowane są konkretnie poprzez drugi filar WPR - rozwój obszarów wiejskich.
This is especially true in the context where Europe's action in the forestry sector is implemented in particular via the second pillar of the CAP - rural development.

Pozostałe hasła

Polish
  • realizowane poprzez

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.