"ratunek" - angielskie tłumaczenie

PL

"ratunek" po angielsku

PL ratunek
volume_up
{męski}

ratunek (też: pomoc domowa, pomoc, wyręka, sukurs)
volume_up
help {rzecz.}
Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój.
Take hold of shield and buckler, And stand up for my help.
Ogień! ~~~ Ratunku! ~~~ Niech ktoś mi pomoże!
Help me! Somebody help me!"
Claire: Help! Please help me!
ratunek (też: ocalenie, odsiecz)
volume_up
rescue {rzecz.}
♫ Anioła, który pewnego popołudnia przyszedł na ratunek
♫ Angel to rescue came one afternoon ♫
Perseusz spieszy Andromedzie na ratunek.
Perseus flying to the rescue of Andromeda.
Ratunek musi tu zapewnić nowa technologia.
New technology must come to the rescue.
ratunek (też: pomoc, sukurs)
volume_up
succor {rzecz.} [Amer.]
ratunek (też: pomoc, sukurs)
volume_up
succour {rzecz.} [Bryt.]

Synonimy (polski) dla "ratunek":

ratunek

Przykłady użycia - "ratunek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy mamy pewność, że ratunek dla Irlandii nie narusza traktatu z Maastricht?
Are we sure that the Irish bailout does not violate the Treaty of Maastricht?
PolishNapastnicy splądrowali obóz zanim sudańskie oddziały przyszły na ratunek tym, którzy przeżyli.
The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
PolishPoza tym mamy jeszcze władze państwowe, które mogą przybyć nam na ratunek.
And we still have governments which can jump on board.
PolishRatunek przyniósł dopiero Czechow, ten specjalista od recept na mieszczański teatr empatii.
Surprisingly, it was Chekhov, the patent supplier of middle-class theatre of empathy, who proved the salvation.
PolishPowstańże na ratunek nasz, a odkup nas dla miłosierdzia twego.
Psalm 45 For the Chief Musician; set to Shoshannim.
PolishW on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.
I have found David my servant; With my holy oil have I anointed him:
PolishA oto przychodzi ratunek w postaci tej owadziarki.
And here comes the salvation through this parasitic wasp.
PolishBędzie to miało takie same znaczenie w Benghazi, Misracie i na Morzu Śródziemnym: będzie oznaczało ratunek dla rozbitków.
That means the same in Benghazi, Misrata and the Mediterranean: it means saving those who are shipwrecked.
PolishWspólnie jesteśmy w stanie przyjść na ratunek i wesprzeć tych spośród nas, którzy doświadczają największych trudności.
Collectively, we are ready to come to the aid of and support those of us who are experiencing the most difficulties.
PolishCztery miesiące później: " Idziemy im na ratunek”.
PolishWe wtorek pan przewodniczący Barroso powiedział, że Grecja może liczyć na wsparcie UE, że "Europa pospieszy na ratunek”.
(NL) Mr President, last Tuesday Mr Barroso said that Greece can count on European support. 'Europe will deliver', he said.
PolishMiałeś nadzieję na ratunek?
PolishPrzeklinajcie Meroz, rzekł Anioł Pański, przeklinajcie przeklinając obywatele jego; albowiem nie przyszli na ratunek Panu, na ratunek Panu z mocarzami.
PolishRatunek dla Hiszpanii będzie kosztować siedem razy więcej niż dla Irlandii i w tym momencie wszystkie pieniądze przeznaczone na działania ratunkowe znikną.
The bailout for Spain would be seven times the size of Ireland's, and at that moment, all the bailout money will have gone.
PolishRatunek finansowy dla Irlandii nie będzie prawdopodobnie ostatnim tego typu działaniem w strefie euro - pomimo uroczystych zapewnień będzie wprost przeciwnie.
Madam President, Ireland's bail-out is unlikely to be the last in the eurozone, despite protestations to the contrary.
PolishBanki niemieckie są tak głęboko uwikłane w kryzys w irlandzkim sektorze finansowym, że ratunek jest równie ważny dla ratowników, jak i dla ratowanych.
The German banks are so deeply enmeshed in the crisis in the Irish financial sector that the lifeline is just as important for the rescuers as it is for those being rescued.
PolishNaszym zdaniem z omawianej rezolucji wynika, jakoby Europa chrześcijańska, lub wspólnota chrześcijańska w Europie, biegła na ratunek chrześcijanom na całym świecie.
We feel this resolution gives the impression that Christian Europe, or the Christian community in Europe, is running to the aid of Christians throughout the world.