"ranitydyna" - angielskie tłumaczenie

PL

"ranitydyna" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ranitydyna" w kontekście.

Przykłady użycia - "ranitydyna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishleki z grupy antagonistów receptora H2, takie jak cymetydyna, ranitydyna,
H2 blockers such as cimetidine, ranitidine, famotidine or nizatidine which are used to
PolishRanitydyna (150 mg dwa razy na dobę) nie miała istotnego wpływu na C max i AUCτ worykonazolu.
Ranitidine (150 mg twice daily) had no significant effect on voriconazole Cmax and AUCτ.
PolishFarmakokinetyka topotekanu zasadniczo nie ulegała zmianie podczas jednoczesnego stosowania z ranitydyną.
The pharmacokinetics of topotecan was generally unchanged when coadministered with ranitidine.
PolishJednoczesne podawanie moksyfloksacyny z ranitydyną lub probenecydem nie zmieniło klirensu nerkowego leku.
Concomitant administration of moxifloxacin with ranitidine or probenecid did not alter renal clearance of the parent drug.
PolishRanitydyna (zwiększa pH w żołądku):
PolishRanitydyna (sakwinawir / rytonawir)
PolishLek Kaletra można przyjmować razem z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku (takimi, jak omeprazol i ranitydyna) bez zmiany dawkowania.
Kaletra can be taken with acid reducing agents (such as omeprazole and ranitidine) with no dose adjustment.
PolishRanitydyna (sakwinawir)
PolishRanitydyna 150 mg b. i. d.
PolishInne leki (np. ranitydyna, cymetydyna) są wydalane tylko częściowo w tym mechanizmie i nie wykazują interakcji z lamiwudyną.
Other medicinal products (e. g. ranitidine, cimetidine) are eliminated only in part by this mechanism and were shown not to interact with lamivudine.
PolishInne leki (np. ranitydyna, cymetydyna) są wydalane jedynie częściowo w tym mechanizmie i dlatego nie wykazują interakcji z lamiwudyną.
Other medicinal products (e. g. ranitidine, cimetidine) are eliminated only in part by this mechanism and were shown not to interact with lamivudine.
PolishCymetydyna i ranitydyna zwiększają dostępność biologiczną rysperydonu, ale jedynie w minimalnym stopniu wpływają na czynną frakcję przeciwpsychotyczną.
Cimetidine and ranitidine increase the bioavailability of risperidone, but only marginally that of the active antipsychotic fraction.
PolishInne leki (np. ranitydyna, cymetydyna) są wydalane jedynie częściowo za pośrednictwem tego mechanizmu i nie wykazano ich interakcji z lamiwudyną.
Other medicinal products (e. g. ranitidine, cimetidine) are eliminated only in part by this mechanism and were shown not to interact with lamivudine.
PolishJednoczesne podawanie preparatu Tarceva z antagonistą receptora H2 ranitydyną w dawce 300 mg zmniejsza ekspozycję na erlotynib [ AUC ] oraz maksymalne stężenie [ Cmax ] o odpowiednio 33 % i 54 %.
Concomitant administration of Tarceva with 300 mg ranitidine, an H2-receptor antagonist, decreased erlotinib exposure [ AUC ] and maximum concentrations [ Cmax ] by 33 % and 54 %, respectively.

Pozostałe hasła

Polish
  • ranitydyna

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.