"ramy finansowe" - angielskie tłumaczenie

PL

"ramy finansowe" po angielsku

volume_up
ramy finansowe {niemęskoos.}

PL ramy finansowe
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. finanse

ramy finansowe
    Ustawa europejska Rady określa wieloletnie ramy finansowe.
A European law of the Council shall lay down the multiannual financial framework.
Przypominam, że wieloletnie ramy finansowe obejmują lata 2007-2013.
As you know, the Multiannual Financial Framework covers the years 2007-2013.
Wieloletnie ramy finansowe i budżet roczny są ustanawiane w euro.
The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ramy finansowe"

ramy rzeczownik
English
rama rzeczownik
finansowe przymiotnik
finansowy przymiotnik

Przykłady użycia - "ramy finansowe" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest to sprawa, którą zamierzamy omówić przedstawiając wieloletnie ramy finansowe.
That is a matter that we are going to discuss when we present the multiannual financial perspectives.
PolishZatem ósme ramy finansowe potrzebują w przyszłości stosownego finansowania.
FP8 therefore needs adequate funding for the future.
PolishKolejne wieloletnie ramy finansowe, które są aktualnie przedmiotem dyskusji, określą priorytety UE w zakresie wydatków w długim terminie
The next MFF, which is now under discussion, will define the EU's long-term spending priorities
PolishStabilne wieloletnie ramy finansowe dają wszystkim wieloletnie poczucie bezpieczeństwa i to trzeba szanować najbardziej, szczególnie w trudnych obecnie czasach.
Stable multiannual financial frameworks give us all a multiannual sense of safety, and that is what we should appreciate the most, particularly in the difficult times at present.