"rama" - angielskie tłumaczenie

PL

"rama" po angielsku

PL rama
volume_up
{żeński}

rama (też: kadr, stelaż, klatka, ramka)
volume_up
frame {rzecz.}
Możliwe, że najlepszą ramą dla takiej demokratycznej refleksji byłyby wcześniejsze wybory.
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
Czy zatem widzą państwo ramy czasowe dla osiągnięcia w tym zakresie sukcesu?
So do you see a time frame there for that to be successful?
Wspólne ramy odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów (debata)
Common frame of reference for European contract law (debate)
Ramy strategiczne istnieją zarówno w zakresie działań wojskowych, jak i cywilnych.
The strategic framework is in place in both the military and the civilian spheres.
Oczywiście stosunki z regionem śródziemnomorskim zyskały nowe ramy instytucjonalne.
Of course, relations with the Mediterranean have a new institutional framework.
Trzeba, by wcześniej stworzyć i skonsolidować ramy instytucjonalne Unii.
The institutional framework of the Union must first be created and consolidated.

Synonimy (polski) dla "rama":

rama

Przykłady użycia - "rama" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzejdą bród, w Gieba jako w gospodzie nocować będą; ulęknie się Rama, Gabaa Saulowe uciecze.
they are gone over the pass; they have taken up their lodging at Geba; Ramah trembleth; Gibeah of Saul is fled.
PolishZatrąbcie w trąbę w Gabaa, i w trąbę w Rama; krzyczcie w Bet Awen: Nieprzyjaciel za tobą, o Benjaminie
Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah: sound an alarm at Beth-aven; behind thee, O Benjamin.
PolishNadto rzekł do sługi swego: Pójdź, abyśmy przyszli na jedno z tych miejsc, i przenocowali albo w Gabaa albo w Rama.
And he said unto his servant, Come and let us draw near to one of these places; and we will lodge in Gibeah, or in Ramah.
PolishSłyszałem, że pan Rama podczas swojego pobytu tutaj w Strasburgu zgodził się wziąć udział w wyborach do władz lokalnych dnia 8 maja.
I have heard that Mr Rama agreed, while he was here in Strasbourg, to take part in the local elections on 8 May.
PolishPan Rama niewątpliwie słucha dobrych rad udzielanych przez kolegów - socjalistów oraz podczas spotkań z innymi grupami.
Mr Rama is obviously listening to the good advice given to him by his socialist colleagues and also in the meetings with other groups.
PolishTo forum nie może być zastąpione wydarzeniami ulicznymi, a już na pewno nie w sposób, do którego 21 stycznia uciekł się pan Rama.
This forum cannot be replaced by events on the streets and particularly not in the way in which Mr Rama attempted to do on 21 January.
PolishGabon, i Rama, i Berot;
PolishW Chasor, w Rama, w Gietaim;
PolishChcę powiedzieć po pierwsze, że rozumiem, iż nasza koleżanka Rama Yade ma trudności z dotarciem tutaj.
Member of the Commission. - Madam President, let me first say that I understand that our colleague, Rama Yade, has experienced difficulty getting here.
PolishA wraca się ta granica od Rama aż do miasta Zor obronnego; stamtąd się obraca ta granica aż do Hosa, a kończy się u morza podle działu Achsyba.
and the border turned to Ramah, and to the fortified city of Tyre; and the border turned to Hosah; and the goings out thereof were at the sea by the region of Achzib;
PolishTak mówi Pan: Głos w Rama słyszany jest, narzekanie i płacz bardzo gorzki; Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć po synach swoich, przeto, że ich niemasz.
Thus saith Jehovah: A voice is heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping, Rachel weeping for her children; she refuseth to be comforted for her children, because they are not.