"rakiety" - angielskie tłumaczenie

PL

"rakiety" po angielsku

volume_up
rakiety {niemęskoos.}
EN

PL rakiety
volume_up
{niemęskoosobowy}

rakiety (też: race)
volume_up
rockets {l.mn.}
Te rakiety używają eksperymentalnych silników, np. podtlenku azotu.
These rockets use experimental motors like nitrous oxide.
Rakiety często wymykają się spod kontroli -- za dużo materiału pędnego.
Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
Rakiety chemiczne dostarczają zbyt wiele siły, zbyt mocne pchnięcia.
Chemical rockets provide too much thrust, too much push.

Przykłady użycia - "rakiety" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishStany Zjednoczone szybko zapewniły Rosję, że rakiety nie były w nią wymierzone.
The US acted quickly to reassure Russia that the missiles were in fact not targeted at them.
PolishNocne zdjęcia są piękne, a rakiety przecinają Wielki Wóz i Drogę Mleczną.
Night shots are beautiful, piercing the Big Dipper and the Milky Way.
PolishNastąpiła zmiana o 180 stopni: liczyły się nie rakiety, ale badanie kosmosu.
And here we made 180 degrees change: we changed from a rocket house to be an exploration house.
PolishZwiększę trochę prędkość rakiety. ~~~ Zwiększę trochę prędkość rakiety.
So once you have gravity, here's this -- increase the speed by something, increase the ship's speed.
PolishSkala po prawej stronie pokazuje prędkość rakiety.
And on the right-hand side, there's a scale that shows the rocket's velocity.
PolishNieprzypadkowo USA poprosiły Polskę szczególnie o to, by przechowały ich rakiety wycelowane na wschód.
It is no accident that the US asked Poland in particular to accommodate its missiles pointing to the east.
PolishProblem dotyczy rakiety Viking.
Calvin Bolster: Well, Ed, this problem concerns the Navy's Viking rocket.
PolishNiedawno Rosja rozmieściła tam swoje rakiety. Rosja nadal prowadzi też intensywną działalność szpiegowską we wszystkich krajach zachodnich.
Just recently, Russia's missiles were deployed in these breakaway entities and Russia continues massive spying in all Western countries.
PolishUtożsamiam się z tą żołnierz: straciła częściowo słuch i doznała trwałych obrażeń nogi, trafionej odłamkiem rakiety podczas misji w Afganistanie.
I stand for this soldier who suffered partial hearing loss and sustained permanent injuries to her leg, which was hit by a rocket on a mission in Afghanistan.