PL

racja {żeński}

volume_up
1. ogólne
Z tego właśnie powodu mają państwo rację oczekując od Komisji nowego podejścia, począwszy od konsultacji, które właśnie państwu zaproponowałem.
It is for this reason that you are right to expect this new approach from the Commission, beginning with the consultation I have just proposed to you.
Przedstawię racje, jakimi się przy tym kierowałem.
I will give my reasons for that.
Rację mają ci, których zdaniem jedną z przyczyn jest nieuczciwa konkurencja ze strony importu i ci, którzy wspominają o zagrożeniach związanych z negocjacjami z Mercosurem.
Those who say that one reason is the unfair competition caused by imports and mention the dangers of the Mercosur negotiations are right.
Jak mówi piosenka, są pokoleniem "już dłużej tak nie mogę” - i mają całkowitą rację.
As the song says, they are 'the 'I cannot take it anymore' generation', and they are totally in the right.
Przy okazji chcemy uwzględniać wszystkie racje stron, lobbystów, partykularne interesy.
In so doing we try to take account of all the arguments, of lobbyists and of the special interests concerned.
Mogła po prostu powiedzieć: "Owszem, Parlament ma rację, zastanowię się nad tym i wezmę pod uwagę w przyszłości”.
She could simply have said: 'Yes, Parliament is right and I will put that in place and take it into account in future'.
OK, so wherever the camera is -- OK, good point.
Kant miał tu istotnie rację i powiedział to nieco lepiej niż ja to zrobię.
Kant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
Ponadto uważam, że pan poseł Verhofstadt ma bezwzględnie rację.
My third point is that I think Mr Verhofstadt is absolutely right.
racja (też: dobro, prawa strona, prawo)
Flandria jest w tej dziedzinie mistrzem świata; nasza racja na wierzchu.
Flanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Jeden porządny wrak i możemy zbudować duże domy w Kaliforni, racja?
Like if we got just one wrecked spaceship...... we could build big houses in California, right?
Automobile są to samo-poruszające się rzeczy, racja?
Automobiles are self-moving things, right?
2. "czegoś"
racja (też: przydział)
volume_up
ration {rzecz.} (of sth)

Przykłady użycia - "racja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishFlandria jest w tej dziedzinie mistrzem świata; nasza racja na wierzchu.
Flanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
PolishPanie premierze, mówił pan tu o wolnym handlu, święta racja!
Prime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
PolishJeden porządny wrak i możemy zbudować duże domy w Kaliforni, racja?
Like if we got just one wrecked spaceship...... we could build big houses in California, right?
PolishIlu z was tutaj zgadza się z pierwszą racją: państwo powinno uznawać tylko tradycyjne małżeństwo?
How many here favor the first policy: the state should recognize traditional marriage only?
PolishRacja!” ze strony grupy EFD)
(Applause and cries of 'Hear, hear' from the EFD Group)
PolishJednak co racja to racja. Szczerze mówiąc, znudziło mi się jedynie wysłuchiwanie obiecanek w tej sprawie.
Fair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
PolishRacja? ~~~ to nie była wasza umiejętność, to był wasz stan. Model Twojego świata to to co kształtuje cię długoterminowo.
It wasn't your ability; it was your state. ~~~ Your model of the world is what shapes you long term.
PolishJaka to moralna racja przemawia za tym, żeby uznawać ofiary nazizmu za ważniejsze od ofiar komunizmu?
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
PolishAutomobile są to samo-poruszające się rzeczy, racja?
PolishTematem dnia jest racja bytu dla nas.
The topic of the day is the raison d'être for us.
PolishW szczególności chciałbym, aby Komisja Europejska popierała niezależne media: telewizję Biełsat, radio Racja i inne.
In particular, I would like the European Commission to support independent media such as TV Belsat, Radio Racyja and others.
PolishTo jest to na co się wkurzamy, racja?
PolishA ty chciałaś, by to on zrobił, racja?
PolishRacja!
PolishAle ona ma tylko 10 lat, racja?
PolishRacja, to amharski, język Etiopii.
PolishŚwięta racja, Króliku.
PolishRacja, uczciwość.