"publiczne" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "publiczny". Hasło "publiczne" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"publiczne" po angielsku

volume_up
publiczny {przym. m.}
EN

PL publiczny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.
The public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (
Public access to European Parliament, Council and Commission documents (
Należy koniecznie wzmocnić publiczny system emerytalny kosztem systemu prywatnego.
The public pension system must be strengthened to the detriment of the private system.
volume_up
NHS {przym.} [Bryt.] [skr.]

Przykłady użycia - "publiczne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Zamówienia publiczne > Archiwum
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Procurement > Archive
PolishObejmują one cła, środki pozataryfowe, inwestycje i zamówienia publiczne.
These include tariffs, non-tariff measures, investments and procurement.
PolishPubliczne służby zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.
National employment service in the country where you became unemployed.
PolishSłużby publiczne usiłują jak najszybciej przywrócić wszystko do normy.
The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.
PolishDotacje publiczne na ratowanie przemysłu motoryzacyjnego nie są rozwiązaniem.
State subsidies to rescue the car industry are not the solution.
PolishNa przykład w moim kraju daniny publiczne wzrosną o 60 % w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.
In my own nation, for example, our budget contributions will rise by 60% over the next 12 months.
Polish. ~~~ 250 milionów rupii zostało przeznaczonych na szkoły publiczne.
We also heard that 250 billion Indian rupees was dedicated for government schooling.
PolishMożna tam trafić do więzienia za kandydowanie w wyborach albo publiczne wyrażanie swoich poglądów.
In Belarus, you can go to prison for standing for election or expressing your opinion publicly.
PolishWydatki publiczne na badania i rozwój ogółem jako odsetek PKB (2008 r.)
Total spending on R&D as a percentage of GDP (2008)
PolishMamy obawy co do wpływu, jaki kompleksowa umowa gospodarczo-przemysłowa będzie miała na zamówienia publiczne.
We are concerned about the impact that CETA will have on procurement.
PolishJednakże to właśnie kluczowy etap; w trakcie tego etapu zagrożone są zdrowie publiczne i środowisko naturalne.
This, however, is the crucial stage; during it human health and the environment are at risk.
PolishW ostatnim czasie przekonaliśmy się o tym, jak ważne są zdrowe finanse publiczne.
(SV) Mr President, recent times have shown us the importance of healthy government finances.
PolishEuropejczycy płacą już i tak zbyt wysokie daniny publiczne.
Europeans already pay too much in government levies.
PolishInna dziedzina, która budzi niepokój, to zamówienia publiczne.
The other area of concern is around procurement.
PolishIstnieją kraje, w których władze publiczne biorą na siebie dodatkowy ciężar, pomagając rodzinom wielodzietnym.
There are some countries where the state takes the additional burden from the shoulders of large families.
PolishPo drugie, już teraz mamy ogromne deficyty publiczne.
Secondly, we already have high government deficits.
PolishMa to na celu zapewnienie, że tylko uprawnione osoby będą mogły zmieniać wszelkie publiczne dane na temat Twojej firmy.
Okay, let's learn more about getting started on Google Places!
PolishW społeczeństwach demokratycznych instytucje publiczne, które cieszą się niezależnością, mają obowiązek rozliczania się ze swoich działań.
In democratic societies, policy independence is accompanied by a reporting obligation.
PolishJeżeli prawdą jest rzeczywiście, że wykorzystywane są do tego celu znaczne środki publiczne, to coś jest tutaj nie tak.
If it is, indeed, the case that large government funds are being invested in this, then something is wrong.
PolishCzy, tego, że osoby pełniące funkcje publiczne w tym Parlamencie potrzebują większych świadczeń, ponieważ więcej pracują?
Or that the officeholders in this Parliament need an increase in their allowances because they work harder?