"przyzwyczaić" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyzwyczaić" po angielsku

PL przyzwyczaić
volume_up
{czasownik dokonany}

Coś co byłoby dobre, by się do tego przyzwyczaić.
Something that would be useful for you to be accustomed to.
Ciągłe wprowadzanie tych zagadnień do katalogu praw podstawowych przez europejską lewicę ma nas przyzwyczaić do tych postulatów.
By constantly attempting to introduce these matters onto the list of fundamental rights, the European Left wants us to become accustomed to these concepts.
W Bostonie, który nieco przypomina Namibię pod względem zasięgu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni ale czasem mamy zasięg.
In Boston ... Boston is a little bit like Namibia in its cell phone coverage, (Laughter) so that we're not accustomed to that all the time, but some of the time.

Przykłady użycia - "przyzwyczaić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZnajdujemy się w połowie drogi: teraz musimy przyzwyczaić się do nowych ram instytucjonalnych.
We are only halfway: now we have to get used to the new institutional framework.
Polish(Śmiech) Powiedziałam, “Faceci potrafią być trudni, ale kobiety muszą się do tego przyzwyczaić”.
(Laughter) And I said, "Yes, men can be difficult, but all women have to get used to that."
PolishTo nie jest przyjemność, ale myślę, że jest to coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić i
That's not a pleasant thing, but I think it's something that we're going to have to get used to and
PolishCoś co byłoby dobre, by się do tego przyzwyczaić.
Something that would be useful for you to be accustomed to.
PolishTo pomoże konsumentom przyzwyczaić się do cen w euro.
This will help consumers to get used to euro prices.
PolishPrawdopodobnie system świadczeń kraju, do którego wyjeżdżasz, będzie różnić się od tego, do którego zdążyłeś się już przyzwyczaić.
The benefits system in the country you are going to will likely be different from what you are used to.
PolishNie dajmy przyzwyczaić się do tej sytuacji.
Polishprzyzwyczaić się do pracy
PolishPrzyszłam pół godziny przed wykładem, żeby go założyć i przyzwyczaić się do niego. ~~~ I odgięli mi go, żeby nie uderzał mnie w brodę.
And I came in half an hour beforehand so I could have it put on and kind of get used to it, and they got it bent so it's not hitting my chin.
PolishCiągłe wprowadzanie tych zagadnień do katalogu praw podstawowych przez europejską lewicę ma nas przyzwyczaić do tych postulatów.
By constantly attempting to introduce these matters onto the list of fundamental rights, the European Left wants us to become accustomed to these concepts.
PolishMyślę, że my w tej Izbie będziemy musieli się przyzwyczaić do wzbogaconej procedury współpracy w zakresie środków, które w istocie łączą zatrudnienie i migrację.
I think we in this House will have to get used to the enhanced cooperation procedure on measures which actually link employment and migration.
PolishWłaśnie to mieliśmy w naszych krajach, zanim Unia Europejska nie zniszczyła naszej demokracji, zatem proszę się przyzwyczaić w tym miejscu do wysłuchiwania sprzeciwu.
That is what we had in our country before the European Union destroyed our democracy, so get used to listening to opposition in this place.
PolishNawet jeżeli Wam się to nie podoba, będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. ~~~ Ponieważ obecnie na ok. 70% obszarów rolnych hodujemy zwierzęta gospodarskie.
Even if you don't like it, you'll have to get used to this because at the moment, 70 percent of all our agricultural land is being used to produce livestock.
PolishAM: Wygrałam wszystkie zawody dla niepełnosprawnych... ...w których wzięłam udział, ale trenując w Georgetown... ...musiałam się przyzwyczaić... ...do oglądania pleców współzawodniczek.
AM: Yes, well, you know, I'd won everything as far as the disabled meets -- everything I competed in -- and, you know, training in Georgetown and knowing that I was going to have to get used to