"przystępny" - angielskie tłumaczenie

PL

"przystępny" po angielsku

PL przystępny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

przystępny (też: dostępny)
Zakładam przy tym oczywiście, że będziemy się komunikować z obywatelami w sposób przystępny i zrozumiały.
Of course, this presupposes, among other things, communications that are accessible and comprehensible to citizens.
Podstawowym celem jest dostarczanie wystarczającej ilości energii po przystępnych cenach.
Our final goal remains the provision of sufficient energy at an accessible price for everyone.
A potem zmieniam fotografę do której strzela, i nagle obraz staje się raczej ponury i mniej przystępny.
And then you change the photograph he's shooting at, and it suddenly becomes rather grim and maybe less accessible.
A żeby projekt ten był przystępny, skupiliśmy naszą energię.
And to make the project affordable, we focused our energy.
W interesie obywateli leżą bezpieczeństwo energetyczne i przystępna cenowo energia.
The citizens' interest is in secure and affordable energy.
Zapewnienie jakości, przystępna infrastruktura opieki nad dziećmi.
The provision of quality, affordable structures for child care.
przystępny (też: dostępny)
Sprawnie działający rynek wewnętrzny energii jest istotny dla realizacji celów strategii lizbońskiej, ale także dla zapewnienia przystępnych cen dla odbiorców energii.
An efficient internal energy market is important for realising the objectives of the Lisbon Strategy and for ensuring approachable prices for energy consumers.
przystępny (też: jasny, zrozumiały, prosty, lekki)
volume_up
easy {przym.}
W rzeczywistości została opracowana w bardzo przystępny i elastyczny sposób.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
Wniosek legislacyjny ujednolica istniejące teksty, tworząc łatwiejszy do zrozumienia i bardziej przystępny akt prawny.
The legislative proposal codifies the existing texts and creates a legislative act which is easier to understand and more accessible.
Strona „Streszczenia prawodawstwa UE” przedstawia w przystępny, obiektywny i spójny sposób najważniejsze zagadnienia prawa obowiązującego w Unii Europejskiej (UE).
The “Summaries of EU legislation” website presents the main aspects of European Union (EU) legislation in a concise, easy-to-read and unbiased manner.
przystępny (też: spokojny, zgodny, bezkonfliktowy, układny)
volume_up
easy {przym.} (person)
W rzeczywistości została opracowana w bardzo przystępny i elastyczny sposób.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
Wniosek legislacyjny ujednolica istniejące teksty, tworząc łatwiejszy do zrozumienia i bardziej przystępny akt prawny.
The legislative proposal codifies the existing texts and creates a legislative act which is easier to understand and more accessible.
Strona „Streszczenia prawodawstwa UE” przedstawia w przystępny, obiektywny i spójny sposób najważniejsze zagadnienia prawa obowiązującego w Unii Europejskiej (UE).
The “Summaries of EU legislation” website presents the main aspects of European Union (EU) legislation in a concise, easy-to-read and unbiased manner.

Przykłady użycia - "przystępny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodjęliśmy starania, aby przedstawić je w sposób najbardziej przystępny.
We have tried to present them as straightforwardly as possible.