"przymusowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"przymusowy" po angielsku

volume_up
przymusowy {przym. m.}

PL przymusowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

przymusowy (też: obowiązkowy)
Było to zupełnie coś innego od zwykłych przymusowych i kolektywnych wyrazów solidarności.
It was quite different from the normal compulsory collective demonstrations of solidarity.
Potrzebne są wcześniejsze inspekcje i tam, gdzie to niezbędne, muszą one być również przymusowe. W szczególności dotyczy to zabawek.
We need these inspections beforehand and they must also be compulsory wherever necessary and this is very particularly the case with toys.
te środki wsparcia muszą być przymusowe w ramach drugiego filaru WPR, zaś aspekt dostępu do własności rolniczej musi być sprawdzony,
these support measures must be compulsory under the second pillar of the CAP and the aspect of access to agricultural property must be examined,
przymusowy
volume_up
forcible {przym.}
Kiepskie rezultaty, osiągane przez Chiny w dziedzinie praw człowieka, zwiększają też ryzyko wybuchu konfliktów w Tybecie, z uwagi na przymusowe wprowadzanie języka chińskiego.
China's poor human rights record also raises the risk of conflicts developing in Tibet because of the forcible introduction of the Chinese language.
Chciałbym publicznie ostrzec Komisję, aby ta oparła się pokusie wykorzystania projektu Nabucco jako konia trojańskiego, umożliwiającego przymusowe przyjęcie Turcji do UE.
I would also like to issue an official warning to the Commission to avoid the temptation of using the Nabucco project as a Trojan horse for obtaining Turkey's accession to the EU by forcible means.
przymusowy (też: represyjny, wywierający nacisk)
volume_up
coercive {przym.}
na piśmie. - Przymusowa sterylizacja jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec kobiet i jest to niedopuszczalne naruszenie praw człowieka.
. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.

Przykłady użycia - "przymusowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishHades bóg Podziemia, porwał Persefonę, boginię Wiosny, i negocjuje przymusowy kontrakt małżeński wymagający od niej regularnych odejść i powrotów.
Hades, God of the Underworld, kidnaps Persephone, the Goddess of Spring, and negotiates a forced marriage contract, requiring her to return regularly, and lets her go.
PolishUchodźcom kareńskim groziła przymusowa praca, tortury, być może też przymusowy pobór do wojska i umieszczanie min lądowych na obszarze, z którego uciekli.
Karen refugees were being threatened with forced labour, torture, possibly enforced conscription into the army, and the placing of land mines in the area which they had fled from.