"przyjeżdżać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyjeżdżać" po angielsku

PL przyjeżdżać
volume_up
[przyjeżdżam|przyjeżdżałbym] {czasownik niedokonany}

przyjeżdżać (też: nastać, przybywać, wjechać, wjeżdżać)
Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.
I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.
Perhaps it was a mistake to come here.
Następnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.
Over 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
A gdy przyjeżdżają, znajdują się w obozach pracy, bez dostępu do wody czy wentylacji, są też pozbawiani paszportów.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
Dzisiaj przyjeżdża nasza pani ambasador w Iraku, która ma świadomość znaczenia, jakie przywiązuję do tej kwestii.
Our Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.

Synonimy (polski) dla "przyjeżdżać":

przyjeżdżać

Przykłady użycia - "przyjeżdżać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNastępnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
PolishDoprowadzi ona do tego, że do Europu będzie przyjeżdżać jeszcze więcej ludzi bez żadnych perspektyw.
It will result in even more people with no prospects entering Europe.
PolishJest to kraj, do którego wszyscy lubimy przyjeżdżać.
It is a country which we all enjoy visiting.
PolishNie ma po co przyjeżdżać dla pieniędzy.
That is where we want you to try crazy ideas.
PolishChcę również, by Oswaldo Payá i Kobiety w Bieli mogli swobodnie przyjeżdżać do Europy i ujawniać okoliczności wydarzeń mających miejsce na Kubie.
I also want Oswaldo Payá and the Ladies in White to be able to travel to Europe freely to reveal the circumstances surrounding the events that have been taking place in Cuba.
PolishJeśli nie przeprowadzisz się za granicę na okres, kiedy będziesz tam pracować (i będziesz tam przyjeżdżać na krótko), potrzebujesz jedynie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
If you don't need to move to the country during the time you will be working there (but rather will just be making short visits), all you need is a European Health Insurance Card.