"przyjeżdżać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyjeżdżać" po angielsku

PL przyjeżdżać
volume_up
[przyjeżdżam|przyjeżdżałbym] {czasownik niedokonany}

przyjeżdżać (też: nastać, przybywać, wjechać, wjeżdżać)
Głęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.
I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.
Perhaps it was a mistake to come here.
Następnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
Każdego roku do Grecji przyjeżdża 100 tysięcy nielegalnych imigrantów z Turcji.
Over 100 000 illegal immigrants arrive in Greece from Turkey every year.
A gdy przyjeżdżają, znajdują się w obozach pracy, bez dostępu do wody czy wentylacji, są też pozbawiani paszportów.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
Dzisiaj przyjeżdża nasza pani ambasador w Iraku, która ma świadomość znaczenia, jakie przywiązuję do tej kwestii.
Our Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.

Synonimy (polski) dla "przyjeżdżać":

przyjeżdżać

Przykłady użycia - "przyjeżdżać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGłęboko wierzę, że prezydent Łukaszenka nie powinien przyjeżdżać do Pragi.
I firmly believe that President Lukashenko should not come to Prague.
PolishNastępnie zwrócimy się w stronę Afryki subsaharyjskiej i w końcu każdy będzie tu przyjeżdżać.
Next, we will be looking to sub-Saharan Africa and, eventually, everyone will be coming here.
PolishDoprowadzi ona do tego, że do Europu będzie przyjeżdżać jeszcze więcej ludzi bez żadnych perspektyw.
It will result in even more people with no prospects entering Europe.
PolishJest to kraj, do którego wszyscy lubimy przyjeżdżać.
It is a country which we all enjoy visiting.
PolishNie ma po co przyjeżdżać dla pieniędzy.
That is where we want you to try crazy ideas.
PolishMówię tu o mieszkańcach Ukrainy, Mołdawii i innych krajów na wschodzie, którzy chcą do Unii Europejskiej przyjeżdżać.
I am talking about the residents of Ukraine, Moldova and other countries to the east, who want to come to the European Union.
PolishMoże to był błąd by tu przyjeżdżać.
PolishJeśli nadal mamy przyjeżdżać do Strasburga, może zmienimy rodzaj środków transportu, które będą nas tu przywozić?
If we are going to continue to come to Strasbourg, perhaps we could make some changes to the transport systems to enable us to come here?
PolishStać nas na to, by im zapłacić, a oni chcą przyjeżdżać i pracować, ale okradamy te kraje z ich ludzi, którzy mają kwalifikacje.
We can afford to pay them and they want to come and work, but we are robbing those countries of their own people who have training.
PolishChcę również, by Oswaldo Payá i Kobiety w Bieli mogli swobodnie przyjeżdżać do Europy i ujawniać okoliczności wydarzeń mających miejsce na Kubie.
I also want Oswaldo Payá and the Ladies in White to be able to travel to Europe freely to reveal the circumstances surrounding the events that have been taking place in Cuba.
PolishZapewniam państwa, że w miesiącach poprzedzających lato będę szczęśliwy, mogąc przyjeżdżać tu częściej, a zwłaszcza po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej.
I assure you that in the months leading up summer I will be delighted, if you invite me, to come here more often, and certainly after each meeting of the European Council.
PolishJeśli nie przeprowadzisz się za granicę na okres, kiedy będziesz tam pracować (i będziesz tam przyjeżdżać na krótko), potrzebujesz jedynie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
If you don't need to move to the country during the time you will be working there (but rather will just be making short visits), all you need is a European Health Insurance Card.