"przycinać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przycinać" po angielsku

volume_up
przycinać {czas. ndk}

PL przycinać
volume_up
[przycinam|przycinałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

volume_up
to bob [bobbed|bobbed] {czas.} (to cut)
przycinać (też: przyciąć, ograniczać, ograniczyć)
W razie zablokowania zakończenia aplikatora końcówkę cewnika można przycinać w odstępach 0, 5 cm.
If the applicator tip becomes blocked, the catheter tip can be cut back in 0.5 cm increments.
przycinać (też: przyciąć)
volume_up
to dock [docked|docked] {czas. przech.} (dog's ears)
przycinać (też: przyciąć)
volume_up
to pare [pared|pared] {czas. przech.} (hedge)
Odpowiedzialność europejska oznacza przycinanie wydatków krajowych w celu gromadzenia zasobów na szczeblu europejskim.
European responsibility means paring back national expenditure in order to pool resources at European level.
przycinać (też: przyciąć, przystrzyc, przystrzygać)
volume_up
to prune [pruned|pruned] {czas. przech.}
Kiedy ten nadmiar naczyń nie jest już potrzebny ciało przycina je do poziomu podstawowego używając naturalnie występujących inhibitorów angiogenezy.
And when those excess vessels are no longer needed, the body prunes them back to baseline using naturally occurring inhibitors of angiogenesis.
przycinać (też: przyciąć, przystrzyc, przystrzygać)
volume_up
to prune back {czas. przech.}
Mamy nadzieję, iż w końcu skończy się to przycinanie trawnika.
We hope that there will finally be an end to the lawnmower-style trimming.

2. Fotografia

przycinać (też: przyciąć)
volume_up
to crop [cropped|cropped] {czas. przech.}

Synonimy (polski) dla "przycinać":

przycinać

Przykłady użycia - "przycinać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKilka państw członkowskich pokazało, że można przycinać całościowy budżet, a jednocześnie zachować wydatkowanie sprzyjające wzrostowi, w szczególności na badania i innowacje.
Several Member States have shown that you can cut your overall budget while maintaining growth-friendly expenditure, in particular on research and innovation.