"przyciągać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przyciągać" po angielsku

PL przyciągać
volume_up
[przyciągam|przyciągałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Pracodawcy powinni przyciągać i zatrzymywać kobiety.
Employers need to attract and retain women.
Europa musi ponownie przyciągać inwestycje i produkcję, stając się ogólnoświatowym modelem innowacji i wzrostu.
Europe must once again attract investment and production, establishing itself as a worldwide model for innovation and growth.
(Śmiech) Będąc szczęśliwym przyciągasz innych szczęśliwych ludzi.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
Czy reklamy przyciągają uwagę bez zbędnej natarczywości?
Do the ads draw your attention, without being garish?
Czerwony bywa komiczny: może przyciągać uwagę do małej osobowości niedużego ulicznego hydrantu cierpiącego na skutek złego planowania miejskiego w Hawanie.
Red can be comical: it can draw your attention to the poor little personality of the little fire hydrant suffering from bad civic planning in Havana.
przyciągać (też: wabić, nęcić, zwabić)
przyciągać (też: przyciągnąć)
volume_up
to draw in {czas.} (audiences, crowds)
Czy reklamy przyciągają uwagę bez zbędnej natarczywości?
Do the ads draw your attention, without being garish?
Czerwony bywa komiczny: może przyciągać uwagę do małej osobowości niedużego ulicznego hydrantu cierpiącego na skutek złego planowania miejskiego w Hawanie.
Red can be comical: it can draw your attention to the poor little personality of the little fire hydrant suffering from bad civic planning in Havana.
Zero chce przyciągać dzisiejsze i przyszłe pokolenia. ~~~ Opowiadać różne historie, korzystając z różnych mediów.
Zero wants to engage the generation of today and tomorrow, tell various stories through different mediums.
przyciągać

2. "tłumy, turystów"

przyciągać (też: ściągać, ściągnąć, przyciągnąć)
volume_up
to pull in {czas.} (attract)
Efekt przyciągania magnetycznego UE również przyczynił się do postępów Macedonii w 2009 roku.
The progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Przyciąganie grawitacyjne sprawia, że krążą one po orbicie.
It's the gravitational pull that makes these things orbit.
Przyciąganie grawitacyjne było wtedy znacznie silniejsze.
The gravitational pull of things was a lot stronger near the Big Bang.

Synonimy (polski) dla "przyciągać":

przyciągać

Przykłady użycia - "przyciągać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy pamiętać, że wygląd tego leku może przyciągać uwagę dziecka.
Bear in mind that the design of this medicinal product could be tempting to a child.
PolishJak wiele razy Rosji zdarzało się przyciągać uwagę w tym względzie?
How many times has Russia attracted attention in this regard?
PolishAle kiedy zbliżysz je do siebie odpowiednio blisko Coś zwanego wielką siłą zaczyna działać, i przyciągać je do siebie.
But when you get them close enough, something called the strong force starts to act and pulls them together.