"przybywający" - angielskie tłumaczenie

PL

"przybywający" po angielsku

volume_up
przybywać {czas. ndk}

PL przybywający
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

przybywający (też: nadchodzący, napływający, nadlatujący)
volume_up
incoming {przym.} (coming in)
przybywający (też: przyjeżdżający)
volume_up
arriving {przym.}
Przybywający do Turcji pierwsi syryjscy uchodźcy mogą być awangardą znacznego napływu ludności uciekającej przed konfliktem.
The first Syrian refugees who are arriving in Turkey may be the vanguard of a major influx of people fleeing the conflict.
Ludzie przybywający na włoskie plaże powodują ogromną presję w placówkach przyjmujących uciekinierów we Włoszech, szczególnie na Lampedusie.
These people arriving on Italian shores are causing exceptional pressure on the reception facilities of Italy, particularly in Lampedusa.
Podróżni przybywający z Chorwacji, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.
Travellers arriving from Croatia, the Faeroe Islands, Greenland and Iceland may bring small quantities of meat and dairy products for personal consumption.

Przykłady użycia - "przybywający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo drugie, rozumiem, że uchodźcy przybywający do Malezji byli bardzo źle traktowani.
Secondly, my understanding is that refugees coming into Malaysia have been quite badly treated.
PolishPan Erdogan zachowywał się jak zwycięski wódz przybywający na inspekcję swoich oddziałów na okupowanym terytorium.
Mr Erdogan conducted himself like a victorious commander coming to inspect his troops in occupied territory.
PolishObywatele Ci poddawani są tej samej patologii i są w podobnej sytuacji, jak migranci przybywający z krajów trzecich.
These citizens are subjected to the same ills and are in the same situation as migrants from third countries.
Polishprzybywający Księżyc garbaty
PolishPokazuje to, że z tak ważną decyzją nie należy się spieszyć, co dostrzega nie tylko przybywający do nas prezydent Czech.
This shows that no one should be in a hurry where such an important decision is concerned, and this is understood not only by the visiting Czech President.