"przez Internet" - angielskie tłumaczenie

PL

"przez Internet" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "przez Internet" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "przez Internet"

przez przysłówek
English
przez przyimek
Internet rzeczownik

Przykłady użycia - "przez Internet" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNaszym zdaniem należy również przyjrzeć się produktom sprzedawanym przez Internet.
We also believe that we need to take a look at those products that are sold online.
PolishPotrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.
Clear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.
PolishBardzo ważne jest, że zwracamy uwagę na propagandę terroryzmu przez internet.
It is very important for us to focus on terrorist propaganda conducted over the Internet.
Polish15-20% młodzieży europejskiej padło ofiarą prześladowania przez Internet.
15-20% of European young people have suffered harassment on the Internet.
PolishKupujemy coś przez Internet, a Amazon.com przesyła nam inne książki.
You buy something on the internet, and Amazon.com sends you the wrong books.
PolishPopieram możliwie jak najwięcej danych dostępnych przez internet.
I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
Polish(PT) Wielu spośród nas w tej Izbie rezerwuje i kupuje bilety lotnicze przez Internet.
(PT) Many of us here in this House use the Internet to book our flights and buy our tickets.
PolishPrzez Internet codziennie handluje się milionami podrobionych towarów.
Millions of counterfeit goods are traded every day through the Internet.
PolishSprzedaż leków przez Internet również została uwzględniona w ramach nowych przepisów.
The sale of medicines via the Internet is also included within the framework of the new rules.
PolishDane dotyczące wydatków powinny być łatwo dostępne przez Internet.
Data on Community expenditure should be easily available on the internet.
PolishZamiast transportować produkty na drugi koniec świata, wysyłamy dane przez Internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.
PolishWedług Światowej Organizacji Handlu 50 % leków sprzedawanych przez Internet jest sfałszowanych.
According to the World Health Organisation, 50% of the medicines sold online are falsified.
PolishCzy można nauczyć się fińskiego lub innego języka przez Internet?
Is it possible to study Finnish or other languages via the Internet?
PolishJednakże sprzedaż wysyłkowa przez Internet nastręcza niekiedy problemów.
However, mail order on the Internet sometimes poses problems.
PolishFormularze zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej do ochrony są dostępne przez Internet:
Registration forms for the protection of industrial property rights are available on the Internet:
PolishW UE masz prawo do rezygnacji z zakupu towaru zamówionego przez Internet w okresie siedmiu dni roboczych.
In the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
PolishSkanery podczerwieni działają cały czas podczas lotu samolotu a wyniki ich pracy są dostępne przez internet.
PM: We have real-time IR scans going out through the Internet while the plane is flying.
PolishObecnie coraz więcej osób samodzielnie planuje wakacje i rezerwuje je przez Internet.
Nowadays, more and more people are putting their holidays together themselves and booking trips on the Internet.
PolishDostęp do dokumentów i plików można uzyskać przez internet z każdego miejsca na świecie.
With an Internet connection, you can access your documents and files from any computer, anywhere in the world.
PolishRównież w Europie ludzie często kupują leki przez internet lub w miejscach innych niż apteki.
In Europe, too, people are often purchasing drugs over the internet or from places other than pharmacies.

Pozostałe hasła

Polish
  • przez Internet

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.