"przesłać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przesłać" po angielsku

PL przesłać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

przesłać (też: posłać, słać, wypuścić, wypuszczać)
volume_up
to send {czas.}
Siostra wysłała Ci zabawnego e-maila, którego chcesz przesłać znajomym?
Did your sister send you a funny email that you want to send to your friends?
Pierwszy projekt Komisja ma przesłać do Parlamentu na jesieni.
The Commission is to send Parliament a first draft of this in the autumn.
Mogą państwo następnie przesłać nam swoje opinie, byśmy mogli je uwzględnić.
You can then send us your points of view so that they are taken into account.
przesłać (też: ustąpić, odesłać, umorzyć, przesunąć)

2. "do czegoś"

przesłać (też: wysyłać, wysłać, przesyłać)
volume_up
to output {czas.} (to sth)
Dostają sygnały od tysięcy komórek-nadawców i obliczają swoje własne sygnały, które, jeśli przekroczą pewien próg, zostaną przesłane do tysięcy komórek-odbiorców.
They receive input from thousands of upstream partners and compute their own electrical outputs, which then, if they pass a certain threshold, will go to thousands of downstream partners.
Ale kluczowe jest tutaj dlaczego te grupy były w stanie się kontaktować. ~~~ Dlatego, że efekty ich pracy są bardzo łatwe do przesłania cyfrowo - zdjęcia, utwory muzyczne, programy.
But what's key here is, the reason these groups have been able to connect is because their work output is of the type that can be easily shared digitally -- a picture, a music file, software.

3. "dalej"

Unia Europejska musi przesłać wyraźne i spójne przesłanie w celu zapewnienia postępów w negocjacjach.
The EU needs to convey a clear and consistent message in order to move the negotiations forward.
W maju Komisja będzie gotowa do przesłania żądanej analizy do Parlamentu Europejskiego.
The Commission will be ready to forward the requested analysis to the European Parliament by May this year.
Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.
You will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.

Synonimy (polski) dla "przesłać":

przesłać

Przykłady użycia - "przesłać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUkończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
PolishInformacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.
We recommend that you use a separate Sitemap to submit News information.
PolishDla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.
You can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.
PolishOglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
You look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
PolishAby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
To submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
PolishPamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.
PolishAby się dowiedzieć, czy musisz podać informacje podatkowe i w jaki sposób je przesłać:.
To learn whether you need to provide tax information and, if necessary, how to submit it:
Polishpismo informacyjne skierowane do pracowników służby zdrowia należy przesłać wszystkim
A direct healthcare professional communication (DHPC) must be sent to all healthcare professionals
PolishI akurat ten układ może przesłać coś rzędu trzech do pięciu terabitów na sekundę.
And this particular set here can transmit something of the order of three to five terabits per second.
PolishAby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishNa listę dokumentów możesz przesłać jeden lub kilka folderów naraz.
You can upload one or more folders to the Documents List at a time.
PolishOsobom, które go nie otrzymały, możemy oczywiście przesłać kopie.
For those who have not seen it, we can make sure you receive copies.
PolishAby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.
Please use this troubleshooter to appeal a violation notification.
PolishMożesz również przesłać szablon z głównej strony szablonów.
You can also submit a template from the templates main page.
PolishW Zimbabwe, pierwsze wybory pod Robertem Mugabe: Można było przesłać zdjęcia sytuacji w komisjach wyborczych komórką.
(Laughter) Then you have in Zimbabwe the first election under Robert Mugabe a year ago.
PolishAby ułatwić nam znajdowanie i indeksowanie swoich materiałów wideo, możesz utworzyć i przesłać mapę witryny wideo.
You can help us find and index your video content by creating and submitting a Video Sitemap.
PolishAby po wprowadzeniu zmian przyspieszyć proces usuwania strony, możesz przesłać prośbę o usunięcie adresu URL.
After you've made the changes, you can expedite the removal process by submitting a URL removal request.
PolishPo trzecie, wszystkie państwa członkowskie powinny wreszcie podpisać i przesłać krajowe deklaracje w sprawie zarządzania.
Thirdly, all the Member States must finally sign and submit national management declarations.
PolishPamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day. ~~~ When you've reached the limit, you'll see a message.
PolishTo przesłanie należy przesłać temu regionowi już dziś.
This message must be sent today to that region.