"przerwa" - angielskie tłumaczenie

PL

"przerwa" po angielsku

PL przerwa
volume_up
{żeński}

1. Sport

przerwa (też: koniec pierwszej połowy)
volume_up
half-time {rzecz.}

2. inne

przerwa (też: złamanie)
volume_up
break {rzecz.}
Według linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.
A five-day break, the airlines said, could be coped with.
Jednakże przerwa trwająca 20 dni mogłaby spowodować długotrwałe załamanie całego sektora.
A 20-day break, however, could perhaps have caused a collapse of the entire industry lasting quite some time.
Przerwa na papierosa na zewnątrz - ja nie palę.
Cigarette break outside -- I don't smoke.
przerwa (też: odstęp, przedział, okres, przeciąg)
volume_up
interval {rzecz.}
Następnie zalecana jest maksymalnie dwuletnia przerwa.
Afterwards, a maximum interval of two years is recommended.
Po kilkuletniej przerwie, ważne jest, by to prawodawstwo zostało przetestowane.
After an interval of a few years, it is important to put it to the test.
Można wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
It can be found on the body surface throughout the treatment interval.
przerwa (też: luka)
volume_up
hiatus {rzecz.}
Wtedy on ze swoim optymizmem powiedział, "Nie to tylko pauza, przerwa na leczenie, później wrócisz do tego co robisz najlepiej"
And he, the positive soul that he is, said, "No, this is just a hiatus, a hiatus during the treatment, and you'll get back to doing what you do best."
przerwa (też: antrakt)
przerwa (też: brak ciągłości)
przerwa
volume_up
lapse {rzecz.} (of inactivity)
Niemniej zwrócono mi dzisiaj uwagę, że zaistniała jednak przerwa w tej komunikacji.
It was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.
przerwa (też: odpoczynek)
volume_up
let-up {rzecz.}
przerwa (też: pauza)
volume_up
pause {rzecz.}
Przedstawiciele organizacji Human Rights Watch i Islamic Relief powiedzieli mi, że codzienna trzygodzinna przerwa jest po prostu żałośnie niewystarczająca na dotarcie z pomocą.
Human Rights Watch and Islamic Relief have told me that the three-hour daily pause is simply woefully inadequate to get in and to distribute aid.
Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek jeśli preparat PROCOMVAX zostanie podany wcześniakom, istnieje ryzyko wystąpienia bezdechu (krótkich przerw w oddychaniu).
As for all vaccines, if PROCOMVAX is used in very premature babies, there is a risk of the babies experiencing apnoea (brief pauses in breathing).

Przykłady użycia - "przerwa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo jednak nie na tej podstawie doszło do zdarzeń, które miały miejsce przed przerwą obiadową.
However, that is not the basis on which what happened before lunch time happened.
PolishJe eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.
If irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.
PolishNie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.
I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.
PolishJako przerwą szeroką napadają na mię, i na spustoszenie moje walą się.
As through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves [upon me].
PolishProdukt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu.
This should be repeated once weekly for 3 weeks, followed by a 1-week rest period.
Polish. / dzień przez 2 dni z zalecaną przerwą
followed by cyclophosphamide at 60 mg/ kg/ day over 2 days initiated for a least 24 hours
PolishPrzerwa w połowie meczu, ludzie wykonują szybki telefon i idą do łazienki.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
PolishPrzerwa jest maleńka, ale powiększyłem ją, żebyście mogli ją zobaczyć.
The gap is very tiny, and I've blown it up so you can see it.
PolishProdukt podaje się raz w tygodniu przez 7 kolejnych tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu.
This should be repeated once weekly for up to 7 weeks followed by a week of rest.
PolishBędziemy musieli więc przygotować komunikat przed letnią przerwą.
So, we will have the communication before the summer recess.
PolishRapilysin podaje się w dwóch wstrzyknięciach, z 30- minutową przerwą.
Rapilysin is given as two injections, 30 minutes apart.
PolishZaleca się podawanie leków zobojętniających i preparatu Agenerase z przerwą przynajmniej jednej godziny.
It is recommended that antacids and Agenerase should be administered at least one hour apart.
PolishPrzed przerwą obiadową powiedziano nam, że chodzi o 14 posłów.
Before lunch we were told that there were 14 Members.
PolishU niektórych osób mogą wystąpić poważne objawy zapalenia wątroby gdy przerwą stosowanie leków takich jak Sebivo.
Some people may get very serious hepatitis symptoms when they stop taking medicines like Sebivo.
PolishW przypadku wyst pienia reakcji alergicznej nale y przerwa stosowanie leku TESAVEL i natychmiast skontaktowa si z lekarzem.
If you have an allergic reaction, stop taking TESAVEL and call your doctor right away.
PolishMoim marzeniem była zamiana energii słonecznej po rozsądnej cenie, ale wtedy zdarzyła mi się ta wielka przerwa.
My dream had been to convert solar energy at a very practical cost, but then I had this big detour.
PolishNastępnie wystąpi 23- dniowa przerwa w stosowaniu leku Temodal.
Then, you will have 23 days without Temodal.
PolishNastępnie będzie 23- dniowa przerwa w podawaniu leku Temodal.
Then, you will have 23 days without Temodal.
PolishPacjent ponownie będzie przyjmował lek raz na dobę przez pięć dni po których nastąpi 23- dniowa przerwa w stosowaniu leku Temodal.
You will again take Temodal once daily for 5 days followed by 23 days without Temodal.
PolishPacjent ponownie otrzymuje Temodal raz na dobę przez 5 dni, po których następuje 23- dniowa przerwa w stosowaniu leku Temodal.
You will again receive Temodal once daily for 5 days, followed by 23 days without Temodal.