"przeredagować" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeredagować" po angielsku

PL przeredagować
volume_up
{czasownik dokonany}

przeredagować (też: adiustować, edytować, redagować, stylizować)
volume_up
to edit {czas.}
Możesz przemyśleć siebie i swoje wspomnienia, a zanim cię znów zawieszą, możesz przeredagować wspomnienia, zmienić osobowość i tak dalej.
And you get to think about yourself and your memories, and before you go back into suspension, you edit your memories and you change your personality and so forth.
Niemniej jednak doceniam fakt, iż sprawozdawcom z innych frakcji udało się trochę przeredagować ten tekst i że zawiera on kilka pozytywnych ustępów dotyczących sytuacji mniejszości.
Nevertheless, I appreciate the fact that rapporteurs from other factions have managed to edit the text a little and that it contains some good paragraphs on the situation of minorities.
Niestety, zawarto w nim błędne sformułowanie, dlatego wnioskuję o jego przeredagowanie w celu lepszego zintegrowania.
Unfortunately, the wording is wrong, and I would therefore ask for it to be reworded so that it can be incorporated better.

Przykłady użycia - "przeredagować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.