PL przepraszam
volume_up

1. ogólne

przepraszam (też: Przykro mi.)
I przepraszam, że was rozczaruję, nie są one kolorowe.
And I'm sorry to disappoint you, they don't come in color.
Niektórzy z was znają Paula Randa, najwspanialszego grafika - przepraszam - tam na górze.
Some of you guys know Paul Rand, the greatest graphic designer -- I'm sorry -- out there.
Przepraszam, jeśli nie możecie odczytać liczb, są bardzo małe.
And I'm sorry if you can't read the numbers, they're kind of small.
przepraszam
volume_up
sorry {wykrz.}
Przepraszam, zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej sprawie.
Sorry, I forgot to mention something important.
Właściwie nie widziałem podania o pracę Gordona Browna... eee, przepraszam.
I didn't actually see Gordon Brown's job application -- um, sorry.
Bardzo przepraszam, przebywanie na scenie skłania mnie do żartów.
So, sorry -- it just feels like I should be doing stand-up up here because of the setting.

2. "gdy chcemy przejść/przerywamy"

przepraszam (też: wybacz)
Przepraszam, ale dyskusji na temat tej kwestii nie można kontynuować.
Excuse me, this cannot be continued.
Przepraszam, Wielebny, ale otworzyłam przez przypadek.
Excuse me, Reverend, but I opened this on accident.
Przepraszam, jak nazywa się ten kwartał”?
"Excuse me, what is the name of this block?"

3. "za to"

I am sorry about that.
Ah, sorry about that.

Synonimy (polski) dla "przepraszać":

przepraszać

Przykłady użycia - "przepraszam" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Polish(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
PolishPrzepraszam. Moje poprawki wyglądają w taki sposób z powodu usterki technicznej.
A technical problem caused my amendments to appear in such a special way.
PolishPrzepraszam za tę niedogodność, ale chciałabym otrzymać jasną odpowiedź.
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
PolishJeśli uraziłem cię porównaniem do francuskich socjalistów, to przepraszam.
My dear Martin, if I hurt you by comparing you to a French Socialist, I regret it.
PolishWspomnę tylko jedną czy dwie kwestie, i przepraszam, jeśli mówię nieco za długo.
I am just going to mention one or two points, and I apologise if I go on a little too long.
PolishPrzepraszam, że ponownie poruszam temat Abruzzo.
(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
PolishPrzepraszam, że się nie zapisałem; nie wiedziałem.
(HU) Mr President, I apologise that I did not sign up, I did not know.
PolishJeszcze raz przepraszam wszystkich, którym nie mogłam udzielić głosu.
Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
PolishDziękuję państwu i przepraszam tłumaczy, jeżeli mówiłam zbyt szybko.
Thank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.
PolishPrzepraszam, że nie było mnie tu od początku odpowiedzi pana komisarza.
I apologise that I did not get here in time for the Commissioner's answer at the beginning.
PolishPrzepraszam za tę seksistowskie rozmowę, ale tak właśnie wyglądała.
I apologize for the sexist conversation here, but this is the way it really happened.
PolishDruga rzecz wydarzyła się w Kosowie, przepraszam, wezmę tylko łyczek wody.
A second thing happened in Kosovo, which kind of -- I need a quick gulp of water, forgive me.
PolishPrzepraszam za hałas, ale nie wynikało to z braku szacunku dla pana.
I apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
PolishKrytyczny moment, przepraszam, jest wtedy, gdy szuler zbiera karty, tuż przed rozdaniem.
If a card shark gathers the cards together, immediately when he -- before he deals the card.
PolishDziękuję i jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.
Thank you, Mr President, and once again I apologise for the lateness.
PolishZwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich: przepraszam, ale teraz postaram się spełnić tę prośbę.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
PolishPrzepraszam za tak szybkie przemawianie.
(DE) Thank you very much, and my apologies for having spoken so quickly.
PolishPrzepraszam za zabieranie pańskiego czasu.
(DE) Mr President, I would like to apologise for taking up your time.
PolishJestem świadomy swoich obowiązków w tym zakresie i przepraszam panią poseł McGuinness.
I accept all my responsibilities in this connection and I apologise with regard to Mrs McGuinness.