"przemieszczać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"przemieszczać się" po angielsku

PL przemieszczać się
volume_up
{czasownik zwrotny}

przemieszczać się
przemieszczać się (też: przejechać, przejeżdżać, jeździć, jechać)
W Afryce miliony ludzi muszą przemieszczać się każdego roku coraz dalej, aby znaleźć wodę, drewno na opał i żywność.
In Africa, millions of people need to travel further and further year on year in order to find water, wood for cooking and food.

Synonimy (polski) dla "przemieszczać się":

przemieszczać się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "przemieszczać się"

przemieszczać czasownik
się zaimek

Przykłady użycia - "przemieszczać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA może mieszkasz na Łitwie i chcesz się dowiedzieć co zobaczyć i jak się przemieszczać?
Are you living in Lithuania and want to know what to see and how to get around?
PolishChcę współzawodniczyć ale potrzebuję wózka golfowego żeby przemieszczać się między dołkami."
I want to compete. ~~~ But I need a golf cart to get from one hole to the next."
PolishBędzie się przemieszczać, płynąć przez kolejne otwory, rozprzestrzeniać się.
It distributes itself, flows through further holes, distributes itself.
PolishTo wszystko jest w 3D i oczywiście można swobodnie przemieszczać się po chmurze punktów.
This is all in 3D and of course you can fly through the cloud of points.
Polish~~~ Wystarczy przemieszczać się dalej.
You're in there, you want to go to the end of the corridor.
PolishJednak Romowie nie odnosili żadnych korzyści i kiedy tylko im pozwolono, zaczęli przemieszczać się na zachód.
But Roma hardly benefited, and moved to the West as soon as they were allowed to.
PolishChciałbym ujrzeć Europę, w której wszyscy obywatele mogą żyć, pracować i przemieszczać się bez ograniczeń.
I would like to see a Europe where all citizens can live, work and circulate freely.
PolishDopóki nie będzie miejsca po środku, będę się przemieszczać.
Until there is a seat in the middle, I will keep moving across.
PolishTutaj możecie przemieszczać się całymi dniami i nie odniesiecie wrażenia, że kraj bierze udział w wojnie.
You know, these days, it's not like World War II, where there was a war front and a home front, and everybody seemed involved.
Polishprzemieszczać się bezładnie
Polishprzemieszczać się bezładnie
PolishW tych dwóch przykładach mieliśmy w zasadzie do czynienia z urządzeniami, które nauczyły się przemieszczać się w rzeczywistości wirtualnej i w świecie rzeczywistym.
So in these two examples, we had basically machines that learned how to walk in simulation, and also machines that learned how to walk in reality.
PolishPosłowie do PE nie mogą się zdecydować, w którym miejscu powinni zasiadać, a w ich gestii leży decyzja, ile razy Parlament musi przemieszczać się z jednego miasta do drugiego.
MEPs cannot decide where they sit but they do have the power to decide how many times Parliament must relocate from one city to the other.
PolishCelem jest takie poprowadzenie ich przez Europę, żeby nie tylko towary, ale i osoby mogłyby przemieszczać się z punktu A do punktu B.
The aim is for them to be generally continuous throughout Europe so that not only goods, but also people, can be transported from A to B. That is the task facing us.
PolishPrzypomina on system podtrzymywania życia, dzięki niemu można przemieszczać się pod wodą poziomo na przestrzeni wielu kilometrów oraz pionowo do 200 metrów.
This is some life-support equipment closed-cycle. ~~~ And you can use that now to go for many kilometers horizontally underwater and to depths of 200 meters straight down underwater.
PolishCzas, żeby państwa członkowskie i Rada zapewniły, by Europa była miejscem, w którym nie tylko kapitał, usługi i towary, ale także nasi obywatele mogą swobodnie się przemieszczać.
It is time for the Member States and the Council to ensure that Europe is a place where not only capital, services and goods, but also our citizens, can circulate.