"przemówić" - angielskie tłumaczenie

PL

"przemówić" po angielsku

PL przemówić
volume_up
{czasownik}

przemówić
Dlatego wygłoszę za niego przemówienie w imieniu Komisji Budżetowej.
For that reason, I will make the speech for the Committee on Budgets for him.
Gdyby nie był on wolny, nie mógłby pan nawet wygłosić tego przemówienia.
If the Parliament was not free, you would not even have been able to make that speech.
Rozpocząłem przemówienie od opowiedzenia co wydarzyło się dzień wcześniej w Nashville!
The very next day, continuing a totally true story, I got on a G-5 to fly to Africa to make a speech in Nigeria, in the city of Lagos, on the topic of energy.
volume_up
to say {czas.}
Pastorze, to niech pan pozwoli nam to przemówić.
Reverend Ford, if you'd just let us say that you're in favour.
Premier powiedział w ten weekend o możliwości referendum: "Dlaczego mamy nie pozwolić wam, społeczeństwu, przemówić?
The Irish Prime Minister said at the weekend about possible referenda: 'Why not let your people have a say?
Trzeba sobie to powiedzieć - Europa musi znaleźć sposób, by przemówić do Rosji nowym, innym, silniejszym głosem.
It needs to be said that Europe must find a way to speak to Russia with a new, different, stronger voice.

Synonimy (polski) dla "przemówić":

przemówić

Przykłady użycia - "przemówić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDoceniam wszelako to, że skorzystał pan z okazji, by przemówić po słowacku.
However, I very much appreciate the fact that you took the opportunity to speak in Slovak.
PolishChciałabym przemówić w imię demokracji w tej Izbie i pragnę, aby moje słowa były rejestrowane.
I want to speak for the record and for the sake of democracy in this Chamber.
PolishDziękuję, że pozwolił mi pan ponownie przemówić.
- (NL) Mr President, thank you for allowing me to speak again.
PolishW kwestii projektu Nabucco Unia Europejska musi przemówić jednogłośnie.
The EU must speak with a single voice on the Nabucco project.
PolishZa sprawą EOG UE może przemówić jednym głosem oraz funkcjonować jako podmiot globalny.
Using the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor.
PolishPańskie stanowisko jest zatem niezadowalające, dlatego Parlament musi przemówić własnym głosem.
Your position is therefore unsatisfactory and consequently, this House must find its own voice.
PolishMyślę, że cała Izba zechce przemówić jednym głosem i wystosować mocne przesłanie do generała Musharrafa.
I think the whole House will want to send a strong, unified message to General Musharraf.
PolishW ostatnim roku byłem zaproszony by przemówić na NBA All-Stars grze.
Last year, I was invited to speak at NBA All-Stars game.
PolishJeśli tak, to proszę przemówić do mikrofonu, wtedy odpowiem.
Then please speak into the microphone and I will answer you.
PolishJak rozumiem, prezydent Republiki Francuskiej byłby skłonny przybyć do nas i przemówić przed tym Parlamentem.
I understand that the President of the French Republic would be willing to come and address us.
PolishWinston Churchill nauczył nas, że odwaga jest tym, co potrzebne, aby wstać i przemówić.
Ladies and Gentlemen, courage, Winston Churchill taught us, is what it takes to stand up and to speak.
PolishMusimy zatem wypracować jasne stanowisko w oparciu o nasze własne wspólne interesy i przemówić jednym głosem.
We must therefore develop clear positions based on our own common interests, and speak with one voice.
PolishJest to pakiet wymagający, jest to pakiet trudny, jednak chciałbym przemówić każdemu do rozsądku.
It is a demanding package, it is a difficult package, but I would like to appeal to everyone's sense of responsibility.
PolishTrzeba sobie to powiedzieć - Europa musi znaleźć sposób, by przemówić do Rosji nowym, innym, silniejszym głosem.
It needs to be said that Europe must find a way to speak to Russia with a new, different, stronger voice.
PolishWiem, że przez długi czas pracował nad tym dokumentem, i postaram się najlepiej, jak tylko potrafię, przemówić w jego imieniu.
I know that he has been working on this file for a long time, so I will do my best to be his voice.
PolishByć może zechce przemówić do ciężko pracujących mieszkańców wsi, którzy doświadczyli gwałtownego spadku wartości swoich posesji.
Perhaps he would like to speak to the hardworking villagers who have seen the value of their homes plummet.
PolishTeraz może przemówić ktoś na jego korzyść.
PolishChciałbym poprosić przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuel Durão Barroso, aby zechciał do nas przemówić.
I should now like to ask the President of the European Commission, José Manuel Durão Barroso, to be kind enough to speak to us.
PolishMuszą państwo przemówić głośniej od nich.
PolishEuropie udało się przemówić jednym głosem, co pozwoli na zintensyfikowanie naszych żądań także na szczeblu międzynarodowym.
Europe has managed to speak with one voice, which will make it possible to intensify our demands at international level, too.