"przekonane" - angielskie tłumaczenie

PL

"przekonane" po angielsku

PL przekonane
volume_up
{przymiotnik}

Władze były przekonane, że źródłem problemów był smród.
And so the authorities became convinced that this smell was this problem.
Ich matki nie są do końca przekonane.
The mothers aren't quite convinced.
Stało się tak dlatego, że obie strony były przekonane, że jej użycie doprowadzi do całkowitego obustronnego wyniszczenia.
This was because both sides were convinced that the use of nuclear weapons would cause the total destruction of both sides.

Przykłady użycia - "przekonane" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzy niepokoi panów to ogólne przekonane o konieczności cięć?
Commissioners Hahn and Andor, are you concerned about this general climate of cuts?
PolishI oczywiście oba były przekonane o sukcesie filmu, ale było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.
And they both believed this would make an amazing film, of course, but it was a very high-risk proposition.
PolishSpołeczności religijne nie protestują, jeśli nie są przekonane, że z krajem dzieje się naprawdę źle.
Religious communities do not come onto the streets unless they believe that there is something radically wrong with a country.
PolishKomisja przedstawiła jego projekt już w lutym 2009 roku, a Rada i Parlament były do niego bardzo głęboko przekonane.
The Commission proposed this back in February 2009, and the Council and Parliament have been extremely committed to this.
PolishByły one również przekonane, że trzy największe komercyjne banki Islandii są bezpieczne, jeszcze na kilka dni przed ich upadkiem.
They also thought that Iceland's three biggest commercial banks were sound a few days before they collapsed.
PolishSpołeczeństwo i rynki mogą być przekonane, że Rada Prezesów będzie z determinacją wypełniać swój mandat, dążąc do utrzymania stabilności cen.
The public and the markets can trust that the Governing Council remains firmly committed to deliver on its mandate of maintaining price stability.
PolishParlament zasięgnął opinii swoich służb prawnych, a nasze służby prawne były w pełni przekonane, że za podstawę prawną nie należy przyjmować art. 133, ale art.
Parliament consulted its own Legal Service, and our Legal Service was absolutely confident that the legal basis should not be 'trade' and that it had to be 'environment'.