"przekonać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przekonać" po angielsku

PL

przekonać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
przekonać (też: przekonywać)
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
Musimy przekonać Stany Zjednoczone do podjęcia realnej odpowiedzialności.
We must convince the United States to shoulder its real responsibilities.
Jak zatem możemy przekonać obywateli, że ta dyrektywa ich dotyczy?
So how can we convince the citizens that this directive concerns them?
przekonać (też: namówić, namawiać)
Trudno było przekonać Radę do dostosowania wieloletniego budżetu.
It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.
Musimy przekonać naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo, że ludzie starsi nie są ciężarem.
We must persuade our economy and society that the elderly are not a burden.
Po piąte, uda nam się przekonać resztę świata, aby podejmowała ustalone przez nas zobowiązania.
Fifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
przekonać (też: przekonywać, przekupić, przekupywać)
volume_up
to square {czas.} (get sb to agree)
Próbowałem przekonać Honduran, że jeśli chcą wybudować nowe miasto muszą zacząć od co najmniej 1000 km kwadratowych.
So I was trying to persuade the Hondurans, if you build a new city, you've got to start with a site that's at least 1,000 square kilometers.
przekonać (też: przekabacić)
przekonać (też: namówić)
przekonać (też: urobić, namówić)

Przykłady użycia - "przekonać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.
I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
PolishPostaram się do siebie przekonać tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali.
For those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
PolishAle chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
But I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
PolishPrésident, skoro nawet metra w Paryżu nie może pan przekonać.
Vain hopes, Mr Sarkozy, since you are unable to convince even the Paris metro workers.
PolishZatem dopiero mamy się przekonać, jak poważne zobowiązanie przyjęto tym razem.
It therefore remains to be seen how serious the commitment is this time.
PolishW następnych kilku miesiącach powinniśmy przekonać się, czy sytuację nadal można naprawić.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
PolishWówczas ludzie mogą zobaczyć i przekonać się, w jaki sposób Unia działa w ich regionie.
Then people can see and experience how the Union is working in their region.
PolishMuszą wyjaśnić obywatelom decyzję podjętą w Lizbonie i przekonać ich do niej.
They have to explain the decision taken in Lisbon to the citizens and win them over to it.
PolishOznacza to, że liczba partnerów, których musimy przekonać, jest do opanowania.
This means that the number of partners to be won over is manageable.
PolishMusimy przekonać Stany Zjednoczone do podjęcia realnej odpowiedzialności.
We must convince the United States to shoulder its real responsibilities.
PolishNie ma nic co jeden powinien powiedzieć drugiemu aby przekonać go do swoich racji.
There's nothing that one should be able to say to the other that should persuade the other."
PolishWięc próbujemy powęszyć, sprawdzić i przekonać się, kto pali trawkę.
So we're trying to check and trying to douse here, and see who uses marijuana.
PolishCzy ktoś da się przekonać, że te dyskusje dotyczą tylko "quasi-akcesji”?
Who can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
PolishBędą mogli się państwo przekonać, że mówimy o faktycznych rzędach wielkości.
So you can see we really are talking significant orders of magnitude.
PolishMusi pan także przekonać swoich kolegów w Radzie, że protekcjonizm to potworność.
You also have to convince your colleagues on the Council that protectionism is an abomination.
PolishMusimy przekonać naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo, że ludzie starsi nie są ciężarem.
We must persuade our economy and society that the elderly are not a burden.
PolishJeśli ktoś w was mógłby przekonać Busha do takiej zmiany polityki, to świetnie.
If any one of you guys can talk Bush into doing that, that's fine.
PolishŻeby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać zapisy debat Parlamentu Europejskiego.
You only have to read the European Parliament debates to realise that.
PolishInnymi słowy, panie pośle Papastamkos, musi pan przekonać jeszcze wiele osób.
In other words, Mr Papastamkos, you have a lot of convincing to do.
PolishWyszedłem więc z laboratorium, by przekonać się, czy to samo dzieje się w codziennym życiu.
So I've gone out of the lab to see if this really holds in our daily lives.