"przeglądać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeglądać" po angielsku

PL

przeglądać [przeglądam|przeglądałbym] {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
przeglądać
Zatem bardzo uważnie przeglądam kto się loguje na moim serwerze.
So one of the things that I do is I actually look through my server logs very carefully.
Przeglądając dokumentację, natknąłem się na rozporządzenie, o którego zmianie dziś mówimy.
I had a look through the documentation and came across the very regulation that we want to amend today.
Każdy neuron kolorujemy inną barwą i przeglądamy wszystkie obrazy, znajdujemy synapsy i zapisujemy kolory, które łączą.
We color every neuron in, in a different color, and then we look through all of the images, find the synapses and note the colors of the two neurons involved in each synapse.
Mamy nadzieję, że te opcje pozwolą wydajnie przeglądać i dostosowywać wyniki wyszukiwania.
We hope these options help you explore and interact with your search results in useful ways.
Jednak zamiast tylko pokazywać suche fakty za pomocą palca możemy przeglądać stan po stanie, i zobaczyć dokładnie jak duży jest tam potencjał wiatrowy.
But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore, and see, state by state, exactly how much wind potential there is.
2. IT
gdzie możecie przeglądać wszystkie indywidualne kontrybucje.
where you can browse through and see all the individual contributions.
Kiedy chcesz ukradkiem przeglądać internet, Google Chrome oferuje tryb przeglądania incognito.
For times when you want to browse in stealth mode, Google Chrome offers the incognito browsing mode.
Czyli mogę przeglądać to wszystko.
So I can browse this stuff.
3. potoczny
przeglądać (też: grzebać, szperać)

Przykłady użycia - "przeglądać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNie zamierzam ich teraz przeglądać, ale mogę zaakceptować poprawki 6, 7, 8, 9, 3 i 5.
I am not going to go through them now but I can accept Amendments 6, 7, 8, 9, 3 and 5.
PolishNa przykład tutaj: w tej książce o muchach, którą mogliście przeglądać na Amazonie.
You can find it here: this book about flies that you may have been looking at on Amazon.
PolishZapisałam to więc na górze teczki i zaczęłam przeglądać dane.
So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
PolishMamy nadzieję, że te opcje pozwolą wydajnie przeglądać i dostosowywać wyniki wyszukiwania.
We hope these options help you explore and interact with your search results in useful ways.
PolishPrawdopodobnie za kilka lat będziesz się przeglądać w lustrze, a ono będzie cię diagnozować.
Probably in a few years, you'll check into your mirror and it's going to be diagnosing you.
PolishWystarczy przeglądać prasę codzienną.
The scale of this phenomenon is huge, as can be seen just by looking through the daily papers.
Polishgdzie możecie przeglądać wszystkie indywidualne kontrybucje.
where you can browse through and see all the individual contributions.
PolishKiedy chcesz ukradkiem przeglądać internet, Google Chrome oferuje tryb przeglądania incognito.
For times when you want to browse in stealth mode, Google Chrome offers the incognito browsing mode.
PolishPobierz Google Toolbar jeszcze dziś, aby wypróbować te narzędzia i wygodniej przeglądać witryny internetowe.
Download Google Toolbar today to try these tools and enhance your web browsing experience.
PolishTutaj możesz łatwo przeglądać wszystkie przesłane zdjęcia.
From here you can easily view all the photos you’ve uploaded.
PolishNastępnie można otworzyć książkę i przesuwać palcem rozdziały by przeglądać książkę.
As the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book.
PolishDowolna osoba współpracująca nad prezentacją z dostępem w trybie wyświetlania będzie mogła przeglądać te notatki.
Any presentation collaborator with view access to the presentation will be able to view these notes.
PolishAby przeglądać materiały opisowe w trybie online, należy kliknąć na jeden z 4 zestawów FAKTÓW po lewej stronie.
Click on one of the 4 FACTS topics on the left-hand side.
PolishListy te należy oczywiście regularnie przeglądać i uaktualniać zależnie od sytuacji w danym kraju.
These lists must, of course, be reviewed regularly and amended depending on the situation in the respective countries.
PolishMogę przeglądać, powiększyć, obracać bez żadnego wysiłku.
PolishDzięki temu będziesz otrzymywać informacje o tym, że ktoś chce się z Tobą skomunikować, nawet jeśli nie będziesz przeglądać Google Maila.
For now, these notifications are available only if you use Google Chrome as your browser.
PolishDokumenty, dla których ustawiono opcję Każda osoba mająca link, mogą przeglądać wszyscy, którzy znają dokładny URL dokumentu.
Docs that are set to Anyone with the link can be viewed by anyone who knows the exact URL of the doc.
PolishPliki, które można przeglądać offline, będą widoczne w sekcji aplikacji z jednym z następujących oznaczeń:.
When your device is disconnected, you can still take some actions on your offline docs and files such as starring or renaming items.
PolishJeśli korzystasz z Google+, na pasku narzędzi Google Toolbar możesz przeglądać powiadomienia z tej usługi – z dowolnego miejsca w sieci.
If you use Google+, Google Toolbar allows you to view your Google+ notifications from anywhere on the web.
PolishJak się pewnie domyślacie, można tak też przeglądać strony, Jak się pewnie domyślacie, można tak też przeglądać strony, albo uruchomić inne potrzebne programy.
Many of you already must have thought, OK, you can browse. ~~~ Yeah.