"przedszkole" - angielskie tłumaczenie

PL

"przedszkole" po angielsku

PL przedszkole
volume_up
{nijaki}

przedszkole (też: zerówka)
Ponieważ w domu mówi się głównie po niemiecku, przedszkole ma przybliżyć dzieciom drugi język.
Since German is the main language spoken at home, the aim of the kindergarten is to familiarise the youngsters with the second language.
Podam przykład z przedszkola w Chicago.
Here's an example from Chicago kindergarten.
Wychowawczynie z przedszkola przywiązują do niego wielką wagę: Wyprawy na basen, do szkoły muzycznej lub biblioteki są na porządku dziennym.
The kindergarten’s early years teachers attach particularly great importance to that.
przedszkole
We are not at nursery school here.
Pozycję przywódcy, czego nauczyłam się jeszcze w przedszkolu, osiąga się przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu.
Leadership - and I learnt this back in nursery school - is primarily achieved by setting a good example.
przedszkole
volume_up
pre-school {rzecz.} [Amer.]
Przedszkola są zamykane, ponieważ ich utrzymanie jest zbyt drogie.
Pre-school facilities have been closing down because they are expensive to run.
Przedszkola przy zakładach pracy praktycznie już nie istnieją.
Company pre-school facilities practically do not exist any longer.
Ponadto każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce w żłobku i w przedszkolu po powrocie matki do pracy.
Furthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
przedszkole
volume_up
preschool {rzecz.} [Amer.]
Przedszkola są zamykane, ponieważ ich utrzymanie jest zbyt drogie.
Pre-school facilities have been closing down because they are expensive to run.
Przedszkola przy zakładach pracy praktycznie już nie istnieją.
Company pre-school facilities practically do not exist any longer.
Ponadto każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce w żłobku i w przedszkolu po powrocie matki do pracy.
Furthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
Po kilku dniach zostawia dzieci w przedszkolu.
After a few days, she leaves her children at the day nursery.
We are not at nursery school here.
Pozycję przywódcy, czego nauczyłam się jeszcze w przedszkolu, osiąga się przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu.
Leadership - and I learnt this back in nursery school - is primarily achieved by setting a good example.

Przykłady użycia - "przedszkole" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy zwracać szczególną uwagę już na pierwszy etap edukacji, jakim jest przedszkole.
Particular attention should be paid to the first stage of education, to pre-primary education.
PolishTo nie przedszkole.