PL przeczucie
volume_up
{nijaki}

przeczucie (też: podejrzenie)
volume_up
hunch {rzecz.}
Potwierdziło to moje przeczucie, że publiczność chce sama zapracować na swój posiłek, ale nie chcą wiedzieć, że to robią.
It confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.
Darwin zatrzymał te obszerne notatki,w których zapisał każdy najdrobniejszy pomysł jaki miał, każde najsłabsze przeczucie.
And Darwin kept these copious notebooks where he wrote down every little idea he had, every little hunch.
przeczucie
przeczucie (też: podejrzenie, blade pojęcie)
volume_up
inkling {rzecz.}
Miałem przeczucie. ~~~ Ale nie do końca zdawałem sobie z tego sprawy dopóki nie zacząłem pracować, a poszedłem do pracy do Microsoft Corporation.
I had an inkling, but I didn't fully realize it until I went out into the workplace and I went to work at Microsoft Corporation.
przeczucie (też: prekognicja, przedwiedza)
przeczucie
przeczucie
volume_up
presentiment {rzecz.} [form.]
przeczucie
volume_up
prevision {rzecz.} [form.]
przeczucie (też: pojęcie)

Przykłady użycia - "przeczucie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishwiększość z was ma przeczucie że nie jest - i nie zapłacilibyście tyle.
Most of you have the intuition that it's not -- you wouldn't pay that for it.
PolishGdy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Hollywood z Doliny Krzemowej, miałem złe przeczucie.
When I first moved to Hollywood from Silicon Valley, I had some misgivings.
PolishMiałem wówczas przeczucie, że może on nastąpić w momencie, w którym się pojawił.
I had a feeling that it might arise at the time it did.
PolishTak powinno być, ale mam złe przeczucie, Mitchell.
That's how it should be, but I got a bad feeling about this one, Mitchell.
PolishMają przeczucie, że jest tam interesujące zagadnienie, ale wciąż nie mają narzędzi, aby je odkryć.
They have a feeling that there's an interesting problem, but they don't quite have the tools yet to discover them.
PolishMam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.
My feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.
PolishMam nawet przeczucie, że gdyby Lehman Brothers było Lehman Brothers and Sisters, to wciąż jeszcze by istnieli.
In fact, I have a feeling that if Lehman Brothers was Lehman Brothers and Sisters, they might still be around.
PolishMam przeczucie, że imperium kontratakuje.
I have a feeling that the Empire is striking back.
PolishJutro możemy głosować przy drugim czytaniu, ale mam niejasne przeczucie, że głosujemy po prostu nad ramami budżetu.
We may be voting at second reading tomorrow, but I have the vague feeling that what we are voting on is just a budgetary framework.
PolishTo tylko przeczucie.
PolishI często, być może, właśnie ta odmienność naszych wrogów może dać nam przeczucie tej całkowicie tajemniczej transcendencji, którą jest Bóg.
And it is often, perhaps, the very otherness of our enemies which can give us intimations of that utterly mysterious transcendence which is God.