"przeciwienstwem" - angielskie tłumaczenie


Wyniki dla "przeciwieństwo". Hasło "przeciwienstwem" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
PL

"przeciwienstwem" po angielsku

PL przeciwieństwo
volume_up
{nijaki}

przeciwieństwo (też: antagonizm)
przeciwieństwo (też: antonim)
volume_up
antonym {rzecz.}
przeciwieństwo (też: rozróżnienie, przeciwstawienie)
volume_up
contradistinction {rzecz.} [form.]
Żaden z kandydatów nie przedstawił swojego programu, w przeciwieństwie np. do pana Barroso, który wcześniej taki program nam zaprezentował.
Neither of the candidates has presented a programme, in contradistinction to Mr Barroso, for example, who did present a programme prior to his election.
przeciwieństwo (też: kontrast)
volume_up
contrast {rzecz.}
Oczywiście istnieje też ich przeciwieństwo, Generacja Hipopotamów.
In contrast, of course, we have the Hippo Generation.
Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.
However, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
W przeciwieństwie do ostatnich lat w tym zakresie nastąpiła poprawa.
In contrast to recent years, this has improved.
przeciwieństwo (też: odwrotność)
volume_up
opposite {rzecz.}
To właśnie dokładne przeciwieństwo tego, co proponują Komisja i Rada.
This is exactly the opposite to what the Commission and the Council are proposing.
Opisałem jego przeciwieństwo. ~~~ Opisałem jego przeciwieństwo.
I've described to you the opposite of a success story.
W ten sposób uzyskamy przeciwieństwo adaptacji i asymilacji.
It will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
przeciwieństwo (też: opozycja, przeciwstawianie, przeciwstawność)
Poprzez usunięcie kontroli na granicach wewnętrznych, Unia Europejska kładzie kres erze, którą charakteryzowały podziały i przeciwieństwa - wschód i zachód.
By removing controls on its internal borders, the European Union is putting an end to an age which was characterised by division and opposition - East and West.

Synonimy (polski) dla "przeciwieństwo":

przeciwieństwo

Przykłady użycia - "przeciwienstwem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWypaczamy go, gdy żądamy zrównania go z jego całkowitym przeciwieństwem.
We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
PolishNiestety, obecna polityka Chin w Kaszgarze jest zupełnym przeciwieństwem tego, do czego wzywaliśmy.
Unfortunately, the current Chinese policy in Kashgar is proving to be quite the reverse of what was called for then.
PolishOsobliwość rezolucji polega na tym, że postuluje ona dokładnie to, co chcą osiągnąć powiernicy, będąc przeciwieństwem tego, co staramy się zrobić, aby wzmocnić system zarządzania.
The peculiarity of the resolution is that it would do exactly what the trustees actually want and reverse what we are trying to do in getting more governance.