"przeciw" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeciw" po angielsku

volume_up
przeciw {przysł.}
volume_up
przeciw {przyim.}
EN

PL przeciw
volume_up
{przysłówek}

przeciw (też: naprzeciw, w zamian)
volume_up
across from {przysł.}
przeciw (też: naprzeciw, w zamian)

Synonimy (polski) dla "przeciw":

przeciw

Przykłady użycia - "przeciw" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNLPZ moga zmniejszac skutecznosc preparatów moczopednych i przeciw nadcisnieniu.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
PolishAle miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
My covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
PolishNLPZ mogą zmniejszać skuteczność leków moczopędnych i przeciw nadciśnieniu.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
PolishI rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
And Jehovah spake unto Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
PolishI rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem przeciw Jerychowi, mówiąc:
And Jehovah spake unto Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,
PolishRotarix zawiesina doustna w aplikatorze doustnym Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa
Rotarix oral suspension in pre-filled oral applicator Rotavirus vaccine, live
PolishNiepobożny pragnie obrony przeciw nieszczęściu; ale korzeń sprawiedliwych daje ją.
The wicked desireth the net of evil men; But the root of the righteous yieldeth [fruit].
PolishPrzetożem wyszła przeciw tobie, abym pilnie szukała twarzy twojej, i znalazłam cię.
Therefore came I forth to meet thee, Diligently to seek thy face, and I have found thee.
Polishsyldenafilu, wardenafilu, tadalafilu (leków przeciw zaburzeniom erekcji)
sildenafil, vardenafil, tadalafil (medicines to treat erectile dysfunction).
PolishTo była demokracja, a Irlandczycy zagłosowali przeciw w imieniu wszystkich innych narodów.
That was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.
PolishMożemy debatować przez 10 lat, Panie Pośle Cercas, a Pan będzie wciąż przeciw.
We could debate for 10 years, Mr Cercas, and you would still disagree.
PolishZarządziłem podanie płynów przeciw odwodnieniu i poprosiłem kolegę, by go ponownie zbadał.
I ordered some fluids to rehydrate him and asked my colleague to reassess him.
PolishGłosowaliśmy przeciw, aby zachęcić do ponownego przemyślenia polityki energetycznej UE.
We have voted 'no' in order thereby to encourage a rethink of the EU's energy policy.
PolishKarbidopa i entakapon poprawiają działanie lewodopy przeciw parkinsonizmowi.
Carbidopa and entacapone improve the antiparkinson effects of levodopa.
PolishReakcje nadwrażliwości po poprzednim podaniu szczepionek przeciw rotawirusom.
Hypersensitivity after previous administration of rotavirus vaccines.
PolishAle mam wrażenie, że toczą bitwę przeciw niewłaściwemu sprawozdaniu.
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.
PolishGłówna ideą, jest postawienie linii ze szklarni na przeciw kierunkowi wiatru.
The idea is we create this long hedge of greenhouses facing the wind.
PolishSzczepionka przeciw grypie pandemicznej (cały wirion, inaktywowana, z adiuwantem)
Pandemic influenza vaccine (whole virion, inactivated, adjuvanted)
PolishProtestując przeciw fałszywym oskarżeniom i brakowi uczciwego procesu, podjęła głodówkę.
In protest at the false charges and the lack of a fair trial she went on hunger strike.
PolishOdmienił serce ich, iż mieli w nienawiści lud jego, a zmyślali zdrady przeciw sługom jego.
He turned their heart to hate his people, To deal subtly with his servants.