"przeć" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeć" po angielsku

volume_up
przeć {czas. ndk}

PL przeć
volume_up
[prę|parłbym] {czasownik niedokonany}

Ale nie możemy teraz przerwać, musimy przeć naprzód spowodować, że fuzja będzie rzeczywistością.
But we can't abandon it now; we have to push forward, get fusion to happen.
Uważam jednak, że powinniśmy nadal przeć w kierunku porozumienia politycznego w tym kraju.
I still, however, believe that we should continue to push for a political agreement in this country.
Przede wszystkim musimy forsować odpowiednią odpowiedź przed 31 stycznia.
Firstly, we have to push for a proper response before 31 January.
Dlatego powinniśmy poczekać na rozwój sytuacji, a nie przeć teraz naprzód.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
Niestety, nie ma ich już w naszym gronie, ale mieli oni odwagę przeć naprzód, zainwestować w przyszłość i osiągnąć sukces.
Unfortunately, they are no longer with us, but they had the courage to press ahead, invest in the future and attain an achievement of some kind.
Wolność informacji i prasy to jednak przede wszystkim sprawa samych Włoch.
However, freedom of information and of the press is primarily a matter for Italy itself.

Synonimy (polski) dla "przeć":

przeć

Przykłady użycia - "przeć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDlatego powinniśmy poczekać na rozwój sytuacji, a nie przeć teraz naprzód.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
PolishNie możemy tak po prostu przeć naprzód, przelewając nasze pomysły na papier.
We cannot just go ahead and put our ideas on paper.
PolishNade wszystko jednak, jeżeli mamy przeć naprzód i rozwijać turystykę, potrzebujemy takiego sprawozdania, jak to przygotowane przez pana posła Briana Simpsona, i musimy nad nim pracować.
Above all else, if we are to drive forward and develop tourism, we need the kind of report that Brian Simpson has produced and we need to work on it.