"program nauczania" - angielskie tłumaczenie

PL

"program nauczania" po angielsku

PL program nauczania
volume_up
{męski}

1. ogólne

program nauczania (też: syllabus, sylabus, wykaz zagadnień)
volume_up
syllabus {rzecz.}

2. Edukacja

program nauczania
Dlatego też każdy program nauczania inteligencji emocjonalnej powinien się zaczynać od treningu uwagi.
Therefore, any curriculum for training emotion intelligence has to begin with attention training.
Czy to dlatego, że program nauczania bazuje na zdolnościach werbalnych, bliższych dziewczynkom, a nie chłopcom?
Is it because we have an excessively verbal curriculum, and little girls are better at that than little boys?
Stworzyliśmy nawet siedmiotygodniowy program nauczania inteligencji emocjonalnej, który żartobliwie nazywamy "Poszukiwaniem w Sobie".
We even created a seven-week curriculum on emotion intelligence, which we jokingly call "Searching Inside Yourself."
program nauczania

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "program nauczania"

program rzeczownik
nauczać czasownik

Przykłady użycia - "program nauczania" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObowiązkowy program nauczania nie ma tu znaczenia.
And so education needs to work by pull, not push.
PolishWe wczesnych latach 70. w Indiach mieliśmy program ożywienia nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach wiejskich.
Now in the early '70s, one of the great programs in India was to revitalize primary science in village schools.
PolishDrugim, bez wątpienia bardziej Wam znajomym, jest amerykański system edukacji: zgodnie ze scenariuszem, rozpracowany co do kroku program nauczania.
Second, no doubt more familiar to you, is the nature of modern American education: scripted, lock-step curricula.