"problem zdrowotny" - angielskie tłumaczenie

PL

"problem zdrowotny" po angielsku

PL problem zdrowotny
volume_up
{męski}

problem zdrowotny
Jest to problem zdrowotny o olbrzymiej skali ponieważ powinniśmy pamiętać, że różne formy demencji dotykają nie tylko osoby na nią cierpiące, ale także osoby tymi chorymi się opiekujące.
This is a large-scale health problem, as we should bear in mind that forms of dementia affect not only those who suffer from them, but also those who care for them.
. - (RO) Niedobór narządów, który spowodował szybki rozwój komercjalizacji i turystyki przeszczepowej, stanowi istotny problem zdrowotny, z którym walczy Unia Europejska.
. - (RO) The penury of organs, which has led to the rapid development of mercantilism and tourism in organs, represents an essential health problem the European Union is dealing with.
Prawdziwy problem zdrowotny, czyli choroby neurodegeneracyjne, zwłaszcza choroba Alzheimera, dotyczy poważnych chorób, które u osób powyżej 65 roku życia wymagają solidnej opieki klinicznej.
A genuine public health problem, neurodegenerative diseases and, in particular, Alzheimer's disease, represent the main diseases for which people over 65 years old require substantial clinical care.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "problem zdrowotny"

problem rzeczownik
zdrowotny przymiotnik

Przykłady użycia - "problem zdrowotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishantagonistyczne, a poza tym na możliwości wystąpienia zespołu odstawienia, który także stanowi poważny problem zdrowotny.
However, from the clinical point of view, this aspect represents only a minor risk for patients receiving transdermal fentanyl pain therapy in average doses.
PolishUważam, że Parlament dobrze rozumie znaczenie tego zjawiska i jego skutków; pan poseł Toubon przypomniał nam, że jest to problem gospodarczy, społeczny i zdrowotny.
I think that Parliament has a good grasp of the gravity of the phenomenon and its effects; Mr Toubon reminded us that it was an economic, social and health menace.
Polish. - Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z zadowoleniem przyjąć wniosek Komisji w sprawie Partnerstwa na rzecz walki z rakiem; jest to poważny problem zdrowotny w UE.
in writing. - I cannot but welcome the Commission proposal for a partnership on the fight against cancer, which is a serious public health concern in the EU.
PolishPod względem treści Konwencja wnosi istotną zmianę, traktuje bowiem niepełnosprawność nie jako problem społeczny, czy zdrowotny, lecz jako kwestię prawną i związaną z prawami człowieka.
With regard to its content, the Convention represents a significant change, since it treats disability not only as a social and health issue but also as a legal and a human rights question.