"proaktywny" - angielskie tłumaczenie

PL

"proaktywny" po angielsku

volume_up
proaktywny {przym. m.}

PL proaktywny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. Psychologia

proaktywny
volume_up
proactive {przym.}
Jest to proaktywny i reformacyjny krok naprzód w sferze działań zewnętrznych Unii Europejskiej.
This is a proactive and reformist step forward in terms of the external action of the European Union.
Nasza praca musi mieć zatem charakter proaktywny.
Our work must therefore be proactive in nature.
UE musi być proaktywna, a nie po prostu zrzucać odpowiedzialność na Chorwację.
The EU must be proactive and not simply place the responsibility on Croatia.

Przykłady użycia - "proaktywny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli zostanie to uwzględnione, egzekwowanie tego prawodawstwa będzie funkcjonować w sposób efektywny i proaktywny.
By bearing this caveat in mind, the enforcement of this legislation will made to work efficiently and proactively.