"pracujący" - angielskie tłumaczenie

PL

"pracujący" po angielsku

volume_up
pracujący {przym. m.}
EN
volume_up
pracować {czas. ndk}

PL pracujący
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pracujący (też: roboczy)
volume_up
working {przym.}
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
So this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
Wiemy, że rodzice dzieci z państw członkowskich pracujący w innym kraju otrzymują zasiłek wychowawczy.
We know that the parents of children from Member States working in any other country receive child benefit.

Przykłady użycia - "pracujący" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedsiębiorstwa, ludzie pracujący i służby publiczne liczą na tę możliwość.
Its businesses, workers and public services rely on that possibility.
PolishLudzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
PolishA pracujący dla studia kierownicy zwykle mawiali: "Hej, popatrzcie na Shekhara.
And the studio executives, they would say, "Hey, look at Shekhar.
PolishPrzeciwnie, koszty poniosą pracujący i europejskie gospodarki krajowe.
On the contrary, indeed, those in jobs and European national economies will pay the price.
PolishKtórzy się pławią na morzu w okrętach, pracujący na wodach wielkich:
They that go down to the sea in ships, That do business in great waters;
PolishTe naruszenia naraziły na poważne niebezpieczeństwo pracujący tu personel, naszych gości i nas samych.
These breaches have put our staff, our guests and ourselves at serious risk.
PolishNaukowcy pracujący dla EOL odpowiadają na pytanie: "Czego uczy nas ten organizm?”
And the scientists who are contributing to EOL are answering a question, "What can we learn from this organism?"
PolishZ kolei ludzie pracujący tracą nadzieję, że ich głos zostanie kiedykolwiek wysłuchany na najwyższym szczeblu.
Workers feel they have no opportunity to have their voice heard at the highest level.
PolishW przeciwnym razie luksemburscy rolnicy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy nie będą mieli przyszłości.
Otherwise there will be no future for full-time farmers in Luxembourg.
PolishWszyscy pracujący tam naukowcy, pracownicy naukowi, to kobiety.
All of the scientists, the researchers, there were female.
PolishOto, jak robotnicy pracujący przy złomowaniu statków w indyjskim mieście Alang opisują swoją niebezpieczną pracę.
This is how the shipbreakers in the Indian town of Alang describe their dangerous job.
PolishNiektórzy oczywiście potrafią - cyrkowcy, pracujący na wysokościach.
Now some people can -- circus workers, steel workers.
PolishMartin Buehler - pracujący obecnie w Boston Dynamics - skorzystał z tych obserwacji, i z RHexa stworzył Aqua RHexa.
Martin Buehler did -- who's now at Boston Dynamics -- he took this idea and made RHex to be Aqua RHex.
Polishnauczyciel pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
PolishPracujący w górach widzieliby malutkich ludzi na skałach i zastanawialiby się jak się tam dostali i czy oni także muszą tam iść.
I can't find it in this image, and I'm not sure you can.
PolishNielegalnie pracujący cudzoziemcy przyczyniają się bowiem do strat w budżecie i zakłócenia zdrowej konkurencji między przedsiębiorcami.
Illegal foreign workers mean budgetary losses and distort healthy competition between enterprises.
PolishMenadżerowie pracujący w funduszach hedgingowych i na niepublicznym rynku kapitałowym są podmiotami prawnymi zatwierdzanymi i nadzorowanymi na obszarze całej Europy.
Hedge funds and private equity managers are authorised and supervised entities throughout Europe.
PolishTakie jest przesłanie, którego społeczeństwo - ludzie pracujący i bezrobotni - domagają się od tego Parlamentu i od Unii Europejskiej.
That is the message that the public - the workers and the unemployed - are demanding from this House and from the European Union.
PolishW ostatnich tygodniach w Irlandii pojawiły się głosy sprzeciwu, kiedy księgowy pracujący dla mediów zauważył to i został za to ostro skarcony.
There was an outcry in Ireland in recent weeks when a media accountant made this very point and he was roundly handbagged.
PolishJako sprawozdawca cień pracujący w imieniu grupy PPE nad sprawozdaniem pana Provery chciałbym jednak wrócić do tego dokumentu.
As shadow rapporteur for the Group of the European People's Party (Christian Democrats) on the Provera report, however, I would like to return to this document.