"pracowity" - angielskie tłumaczenie

PL

"pracowity" po angielsku

volume_up
pracowity {przym. m.}

PL pracowity
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

pracowity (też: czynny, aktywny, żywy, ruchliwy)
volume_up
active {przym.}
pracowity (też: wytrwały, pilny, sumienny, pieczołowity)
volume_up
assiduous {przym.}
pracowity (też: robotny)
A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
Nie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.
It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.
Padania jest krajem uczciwych, pracowitych ludzi.
Padania is a land of honest, hard-working people.
pracowity (też: pilny)
A to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
Nie można oczekiwać, że te same pracowite kraje będą zawsze płacić za błędy innych.
It is unreasonable to expect the same hard-working countries always to pay for the mistakes of others.
Padania jest krajem uczciwych, pracowitych ludzi.
Padania is a land of honest, hard-working people.
pracowity (też: benedyktyński, staranny, mrówczy)
pracowity (też: umyślny, staranny, uważny, pilny)
volume_up
studious {przym.}
volume_up
diligent {przym.}
A kobiety są pracowite: są staranne i ciężko pracują.
And the women are diligent. They are focused; they work hard.
Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa; ale ręka pracowita ubogaca.
He becometh poor that worketh with a slack hand; But the hand of the diligent maketh rich.
Są zabawne, chodzą wyprostowane i oczywiście pracowite.
They're comical, they walk upright, and, of course, they're diligent.
pracowity (też: pilny, robotny)
They're super industrious.
Dysponują wykształconą i pracowitą siłą roboczą, ale mają stosunkowo niskie koszty i z tego względu ich eksport jest konkurencyjny.
They have educated and industrious workforces but they have relatively cheap costs and therefore competitive exports.
Więc zamiast jakichś wiecznie się opalających leni, mamy tu bardzo pracowitą ryba, która tańczy ten dziki taniec między powierzchnią i dnem, poprzez temperatury.
So rather than just being some sunbathing slacker, they're really very industrious fish that dance this wild dance between the surface and the bottom and through temperature.

Synonimy (polski) dla "pracowity":

pracowity
Polish

Przykłady użycia - "pracowity" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzłowiek pracowity pracuje sobie; bo go pobudzają usta jego.
The appetite of the laboring man laboreth for him; For his mouth urgeth him [thereto].
PolishZapowiada się pracowity rok i życzę państwu powodzenia.
PolishLiczymy na pracowity kalendarz unijno-amerykański.
We are looking forward to a busy EU-US calendar.
Polishpracowity jak pszczółka
as busy as a cranberry merchant at Thanksgiving
Polishpracowity jak pszczółka
busy as a cranberry merchant at Thanksgiving
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
PolishTo był bardzo pracowity dzień.
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka
Polishpracowity jak pszczółka