"powikłanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"powikłanie" po angielsku

PL powikłanie
volume_up
{nijaki}

powikłanie (też: komplikacja)
Jest to poważne powikłanie, które może prowadzić do poważnego uszkodzenia tkanek.
It is a serious complication as it can cause severe tissue damage.
Nadciśnienie płucne Nadciśnienie płucne stanowi znane powikłanie choroby Gauchera.
Pulmonary hypertension Pulmonary hypertension is a known complication of Gaucher disease.
jeśli u pacjenta występuje kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy (powikłanie cukrzycy
if you have diabetic ketoacidosis (a complication of diabetes with rapid weight loss, nausea or
powikłanie
volume_up
intracacy {rzecz.}

Przykłady użycia - "powikłanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChociaż powikłanie to częściej obserwowano u leczonych interferonem alfa
While this has been reported more often in patients with chronic i dic
PolishChociaż powikłanie to częściej obserwowano u leczonych interferonem alfa
While this has been reported more often in patients with chronic na
PolishPowikłanie to wystąpi tylko wtedy, jeśli jest przyjmowany jednocześnie hCG (patrz punkt „ Zachować szczególną ostrożność stosując Luveris ”).
However this will only occur if hCG is administered (see section headed ‘Take special care with Luveris’).
PolishU chorych, u których dojdzie do martwicy żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie.
For patients who develop osteonecrosis of the jaw while on bisphosphonate therapy, dental surgery may exacerbate the condition.
PolishU pacjenta w podeszłym wieku (> 80 lat) z niedoborem czynnika VII stwierdzono powikłanie zakrzepowe po zastosowaniu 10- 20 krotnie większej dawki od zalecanej.
A thrombotic event has been reported in an elderly (> 80 year) male patient with factor VII deficiency treated with 10 - 20 times the recommended dose.
PolishNajlepszy z nich jest jako oset, najszczerszy przechodzi ciernie; dzień stróżów twoich i nawiedzenia twego przychodzi; już nastanie powikłanie ich.
The best of them is as a brier; the most upright is [worse] than a thorn hedge: the day of thy watchmen, even thy visitation, is come; now shall be their perplexity.
PolishPowikłania zapalenia uchyłków jelita Niezbyt często zgłaszano przypadki perforacji uchyłków jako powikłanie zapalenia uchyłków po zastosowaniu produktu RoActemra (patrz punkt 4. 8).
Complications of diverticulitis Events of diverticular perforations as complications of diverticulitis have been reported uncommonly with RoActemra (see section 4.8).