"powiedziałabym" - angielskie tłumaczenie

PL

"powiedziałabym" po angielsku

PL powiedziałabym
volume_up

1. "f"

W kontekście obecnego spadku gospodarczego powiedziałabym nawet, że ten cel jest ważniejszy.
I would argue that this is even more important in the current context of the economic backdrop.

Przykłady użycia - "powiedziałabym" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSchronem przeciwko kryzysowi klimatycznemu, powiedziałabym, może być coś takiego lub takiego.
And they still remain as icons of civic response in the face of shared, uncertain, collective threat.
PolishPowiedziałabym, że możemy jedynie zrobić to, co jesteśmy w stanie zrobić.
I would stress that we can only do what we can.
PolishWręcz przeciwnie, w swojej argumentacji poszłabym nawet tak daleko i powiedziałabym, że gdyby oszustwa podatkowe były mniejsze, podatki mogłyby być obniżone.
On the contrary, I would go so far as to argue that if tax fraud were reduced, taxes could be lowered.
PolishObawiam się jednak, że niniejsze sprawozdanie zbyt daleko określa samokontrolę; powiedziałabym nawet, że narzuca autocenzurę.
I fear, though, that the self-monitoring in the present report goes too far; I would go so far as to call it self-censorship.
PolishJa powiedziałabym, że matki w całej Europie powinny korzystać z takich samych praw, a my nie powinniśmy przyjmować podwójnych standardów, ani też nie być dwulicowi.
I would think that mothers should be put on an equal footing throughout Europe, and we ought not to accept double standards or the Janus face.
PolishPowiedziałabym, że poddane dzisiaj pod głosowanie sprawozdanie pani Gebhardt nie tyle dotyczy treści dyrektywy, co oceny działań państw członkowskich w zakresie jej transponowania.
It should be said that the Gebhardt report voted on today is less concerned with the content of the text than with assessing the Member States' efforts to transpose it.