"powiadamiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"powiadamiać" po angielsku

PL powiadamiać
volume_up
{czasownik niedokonany}

powiadamiać (też: powiadomić)
volume_up
to apprise {czas.} [Bryt.] [form.]
powiadamiać (też: powiadomić)
volume_up
to apprize {czas.} [Amer.] [form.]
powiadamiać (też: przekazać, komunikować)
powiadamiać (też: ostrzegać, zaalarmować, powiadomić, ostrzec)
Sieciowe systemy wideo oferują również automatyczną detekcję zdarzeń i natychmiastowe powiadamianie operatorów o sytuacjach odbiegających od normy, np.
Network video also allows for automatic incident detection which immediately alerts operators of situations that deviate from the normal, e.g.
Prosimy o dalsze powiadamianie nas o możliwych nadużyciach.
Please continue keeping us informed of potential abuse.
Parlament otrzyma wszystkie informacje w tym samym czasie, co komitety, zatem zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zadbać o powiadamianie Parlamentu w ramach tej procedury.
Parliament will receive all information at the same time as the committees, so we will do our utmost to keep Parliament informed also in this procedure.

Przykłady użycia - "powiadamiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUważam, że Eurojust należy powiadamiać tylko w przypadkach braku porozumienia stron.
I believe that Eurojust should only be involved where the parties fail to reach a common agreement.
PolishPaństwa członkowskie muszą powiadamiać się nawzajem oraz Komisję o wszelkich odstępstwach, które zdecydują się zastosować.
Member States must notify each other and the Commission of any exceptions they decide to apply.
PolishWielkość dźwigni finansowej będzie monitorowana, a zarządzający będą musieli z wyprzedzeniem powiadamiać o swoich limitach lewarowania długiem.
Leverage will be monitored, with managers having to announce in advance their own limits for employing debt leverage.