"potrafić" - angielskie tłumaczenie

PL

"potrafić" po angielsku

volume_up
potrafić {czas. ndk}

PL potrafić
volume_up
[potrafię|potrafiłbym] {czasownik}

potrafić (też: wiedzieć)
Możecie urodzić się szczęściarzami, albo potrafić opanować swoje kolumny neuronalne i grać fantastyczne symfonie.
You may be born lucky, where you know how to master your neocortical column, and you can play a fantastic symphony.
Wyważenie tych dwóch potrzeb jest zadaniem, którego rządy nie potrafią realizować.
Arbitrating between these two necessities is something governments do not know how to do.
System ten nie działa, a my nie wiemy kto zapłacił ile, ponieważ władze nie potrafią nim zarządzać.
It has not worked, and we do not know who has paid what because the authorities do not know how to manage the system.
Jeżeli Bruksela nie potrafi zarządzać pieniędzmi, jakimi dysponuje, musi zacisnąć pasa.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Jeśli Bruksela nie potrafi zarządzać swoim budżetem, potrzebne będą cięcia.
If Brussels cannot manage its budget, then cuts will have to be made.
System ten nie działa, a my nie wiemy kto zapłacił ile, ponieważ władze nie potrafią nim zarządzać.
It has not worked, and we do not know who has paid what because the authorities do not know how to manage the system.

Przykłady użycia - "potrafić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy potrafić kontynuować pracę jeśli komputery zawiodą.
We must have some way of continuing to work even if computers fail.
PolishMusimy potrafić przekonać, że wydatki europejskie mają wyższą efektywność niż wydatki krajowe.
What we need is to be convincing about the effectiveness of European expenditure compared with national expenditure.
Polishnie potrafić się porozumieć
Polishnie potrafić się dogadać
PolishJeśli taki jest nasz zamiar, to musimy być konsekwentni i potrafić przyjąć konsekwencje wynikające z faktu bycia konsekwentnym.
If that is what we have in mind, then we need to be consistent and we need to be in a position to assume the consequences of being consistent.
Polishpotrafić postępować z